Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
KWK C/43A/17/18 – „Utrzymanie w sprawności ruchowej urządzeń systemu ogólnozakładowej łączności telefonicznej oraz ogólnozakładowego systemu dyspozytorskiego w KWK „Centrum” 13:35 27-04-2018 Przetargi Szczegóły
CZOK/02/18- „Projekt grawitacyjnego skierowania wód kopalnianych z Pompowni Powstańców Śląskich- Bytom I” Oddziału CZOK, do systemu odwadniania Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary” Ruch „Bobrek””, Etap II: „Projekt ujęcia i zabezpieczenia dróg spływu wszystkich wód z PS „Powstańców Śląskich- Bytom I” oraz skierowania ich do nowego wyrobiska korytarzowego na poz. 760 m”. 13:32 27-04-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265-23/18Dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży, obuwia roboczego oraz środków czystości dla pracowników Oddziału KWK „Makoszowy” w Zabrzu w 2018 roku. 12:46 27-04-2018 Przetargi Szczegóły
KWK J-M/05/18- „Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym przy ulicy Wodzisławskiej 24 w Jastrzębiu-Zdroju – wykonanie przebudowy budynku mieszkalnego” 12:34 27-04-2018 Przetargi Szczegóły
KWK C/08/18 Roboty szybowe ….. 09:14 27-04-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK C-2265-08/18 Remont i legalizacja wózków hamulcowych typu WHR-1 oraz WHR-1/N/78 produkcji REMASZ dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” w 2018r. 12:47 26-04-2018 Przetargi Szczegóły
KWK C/40/17/18 „Świadczenie usługi dyżurów lekarskich – dla potrzeb Oddziałów SRK S.A 12:40 25-04-2018 Przetargi Szczegóły
KWK P/07/17/18 – 1. „Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu zakładu górniczego SRK S.A. w Bytomiu, oddział KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskiej w zakresie mierniczym, budowlanym i szkód górniczych” 08:52 25-04-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK B–2265–8/18 Remont budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku gospodarczo-garażowego oraz ogrodzenia na dz. Nr 390/2 przy ul. B. Chrobrego 23 w Brzeszczach dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód” w Brzeszczach. 13:56 24-04-2018 Przetargi Szczegóły
KWK K/03/18 Wykonanie remontu zawieszeń naczyń i lin wyrównawczych 12:31 24-04-2018 Przetargi Szczegóły