Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Dostawa sworzni i panewek z brązu jako elementy wymienne zawieszeń nośnych wlk.-6 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II”. 10:11 17-04-2019 Przetargi Szczegóły
„Badanie, kontrola i sprawdzenie przyrządów pomiarowych” będących w eksploatacji SRK SA oddział KWK „Wieczorek II” 09:49 17-04-2019 Przetargi Szczegóły
ZP-M-0012/19 Utrzymanie w sprawności ruchowej urządzeń systemów łączności ogólnozakładowej oraz systemów dyspozytorskich Spółki Restrukturyzacji Kopalń oddział KWK „Makoszowy” na 2019 rok 07:54 17-04-2019 Przetargi Szczegóły
RO-KCL-0015/19-241900029 – Odtworzenie szlabanu wraz z oznakowaniem na drodze dojazdowej prowadzącej na wierzchowinę zwałowiska stożkowego po byłej KWK „Rymer” w Rybniku-Niedobczycach przy ul. Rymera 09:39 16-04-2019 Przetargi Szczegóły
ZP-K-0002/19 Likwidacja szybu I dla SRK S.A. Oddział KWK Krupiński w Suszcu w roku 2019. 06:46 16-04-2019 Przetargi Szczegóły
ZP-C-0001/19 Roboty budowlane związane z przebudową chodnika podosadnikowego … 08:50 15-04-2019 Przetargi Szczegóły
RO-BZ-0004/19 Dostawa 3 sztuk urządzeń mobilnych dla SRK S.A. 07:52 15-04-2019 Przetargi Szczegóły
RO-CZOK-0011/19 – Dostawa dwóch adapterów komórkowych 07:21 15-04-2019 Przetargi Szczegóły
RO-PI-0013/19 Zakup i montaż wideodomofonu (Część 1) oraz zamków i wkładek do drzwi (Część 2) dla SRK S.A. Oddział KWK „Piekary I” 14:34 12-04-2019 Przetargi Szczegóły
KWK C/30A/18/19 – „Remont pomp odwadniających: Część I – remont pomp typu P, Część II – remont pomp typu PSZ, Część III – remont pompy typu OW, dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ 12:51 12-04-2019 Przetargi Szczegóły