Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/NZ/KWK M– 2265 –32A/18 Naprawa systemu poligraficznego OCE TCS500 kserokopiarki Canon C5235i w ramach serwisu pogwarancyjnego 13:24 02-07-2018 Przetargi Szczegóły
KWK BD/14/18 – „Likwidacja obiektów budowlanych SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” 12:19 02-07-2018 Przetargi Szczegóły
CZOK/17/18/19 Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Oddziału w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń na 2019r. Część I – Dostawa środków ochrony indywidualnej. Część II – Dostawa odzieży i obuwia roboczego. 09:00 02-07-2018 Przetargi Szczegóły
KWK P/02/18 „Wykonanie usług remontowych napędów elektrycznych dla SRK S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I” 17:10 29-06-2018 Przetargi Szczegóły
CZOK/24/18 – Remont agregatu głębinowego – Pompownia Saturn” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń 14:05 29-06-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK J-M-2265-06/18 Dostawa wraz z wymianą 4 izolatorów przepustowych typu olej – powietrze, suchych 110 kV w transformatorze produkcji ELTA – Łódź typu TONRc-16000/110, moc 16 MVA, 110/6 kV dla SRK S.A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos”. 12:34 29-06-2018 Przetargi Szczegóły
KWK K/07/18 „Likwidacja obiektów powierzchniowych zlokalizowanych na terenie Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Krupiński” w Suszcu – budynek administracyjny – pomost autobusowy ob. 72″ 12:29 29-06-2018 Przetargi Szczegóły
CZOK/16/18/19 Wykonanie przekopu wodnego …. 12:05 29-06-2018 Przetargi Szczegóły
KWK J-M/13/18 Zabudowa kondensatorów ….. 12:03 29-06-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK C-2265-27/18„Świadczenie usług związanych z wykonywaniem precyzyjnych prób powietrza kopalnianego w 2018 roku dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK Centrum”. 10:20 29-06-2018 Przetargi Szczegóły