Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
KWK B/01/18 Roboty konserwacyjne pompowni 08:11 02-05-2018 Przetargi Szczegóły
KWK A/02/18- „Likwidacja szybu „Chrobry I”” 13:38 30-04-2018 Przetargi Szczegóły
KWK C/07/18-Remont zawieszeń naczyń wyciągowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ Część I – Remont czterolinowego zawieszenia naczynia wyciągowego wlk. 3 wraz z blachami trzonowymi dla górniczych wyciągów szybowych – 2 komplety zawieszenia. Część II – Remont jednolinowego zawieszenia naczynia wyciągowego wlk. 5 wraz z trzonem głównym i łącznikiem krzyżowym dla górniczych wyciągów szybowych – 2 komplety zawieszenia. 12:27 30-04-2018 Przetargi Szczegóły
KWK M/03A/18 – Opracowanie dokumentacji określającej kategorię przydatności terenu do zabudowy po zakończeniu działalności górniczej dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” 12:21 30-04-2018 Przetargi Szczegóły
KWK K/02/18 – „Wymiana zawieszeń nośnych i lin dla Oddziału KWK Krupiński w 2018r. w tym: Część I: Wymiana dwóch kompletów zawieszeń nośnych dwulinowych wielkość 6, ośmiu kompletów zawieszeń lin wyrównawczych rodzaj RV-2-45/48 w górniczym wyciągu szybowym szybu I przedział północny. Część II: Wymiana jednego kompletu zawieszeń nośnych czterolinowych wielkość 3 w górniczym wyciągu szybowym szybu II przedziału zachodniego. Część III: Wymianę dwóch kompletów zawieszeń nośnych dwulinowych wielkość 6 w górniczym wyciągu szybowym szybu III. 11:57 30-04-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK M -2265-13A/18 – „Określenie rzeczywistego czasu ujawniania się wpływów głównych… 11:41 30-04-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK B-2265-02/18 Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i remont ogrodzenia na dz. Nr 4536 przy ul. Lipowej 15 w Brzeszczach 09:34 30-04-2018 Przetargi Szczegóły
KWK J-M/01/18 – „Dostawa i rozładunek Siarczanu Sodu Bezwodnego Gat. I dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas – Mos”. 09:23 30-04-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK C–2265–10/18 Dostawa materiałów do budowy tam, korków i prowadzenia prac profilaktycznych dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum”, w tym: Część I – Dostawa cementu portlandzkiego, Część II – Dostawa spoiwa mineralno-cementowego 14:28 27-04-2018 Przetargi Szczegóły
KWK M/16/17/18 Wykonywanie usług badawczych, pomiarowych, regulacyjnych…… 14:17 27-04-2018 Przetargi Szczegóły