Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/NZ/KWK J-M–2265–03/18 Dostawa pompy do podawania spoiwa mineralno-cementowego dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju. 07:53 23-03-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK P-2265-16/17/18 „Świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych i przemysłowych dla potrzeb SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskiej w 2018r.” 13:17 22-03-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK P-2265-03/18 – „Świadczenie usług w zakresie prania odzieży roboczej i ocieplanej” 13:06 22-03-2018 Przetargi Szczegóły
KWK J-M/18B/17/18Wykonanie tam izolacyjnych murowanych i korków izolacyjnych przeciwwybuchowych w wyrobiskach Oddziału KWK „Jas Mos” 12:22 22-03-2018 Przetargi Szczegóły
KWK K/18/17/18 Świadczenie całodobowych usług pierwszej pomocy pielęgniarskiej…. 12:02 22-03-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265-11/18pt. Remont wózków hamulcowych typu WHR-1/N produkcji REMASZ dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2018r 11:36 22-03-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265-21/18 Wykonanie robót remontowo – budowlanych z tytułu usuwania szkód pochodzenia górniczego w budynkach 11:30 22-03-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK M -2265-31/17/18 – Dostawa materiałów budowlanych do budowy tam izolacyjnych dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2018 roku Część I ,II i III 08:55 22-03-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK B–2265–03/18 Naprawienie szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego – remont budynku mieszkalnego jednorodzinnego i ogrodzenia na dz. nr 475/5 przy ul. Przyłogi 26 w Brzeszczach 07:46 21-03-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265-10A/18-Wykonanie kontroli stanu technicznego obmurza szybów wentylacyjnych nieuzbrojonych 12:12 20-03-2018 Przetargi Szczegóły