Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/TZ/KWK M-2265-30/16 – „Wykonanie i dostarczenie materiałów reklamowych” 10:49 22-12-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK MY-2265-9/16 Wykonanie monitoringu terenów, obiektów i mienia 10:42 22-12-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-52/16 Dostawa wiertnicy dołowej oraz osprzętu….. 09:57 22-12-2016 Przetargi Szczegóły
KWK M/54/16/17/N „Świadczenie usług w zakresie obsługi odstawy głównej w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” na 2017r.” 09:44 22-12-2016 Przetargi Szczegóły
CZOK/60/16/N Dostawa ram osiatkowanych II części 14:12 21-12-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-43/16 – „Dostawa narzędzi ręcznych dla Stacji Ratownictwa Górniczego SRK S.A.” 12:11 21-12-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-57/16/17 Wykonanie charakterystyk amplitudowo-częstotliwościowych………… 11:11 21-12-2016 Przetargi Szczegóły
KWK BD/05/16/17/N „Utrzymanie osadników wód dołowych „Czułów” 11:10 21-12-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK MY-2265-06/16/17-„Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn górniczych wyciągów szybowych wraz z wyposażeniem szybowym, urządzeń ciśnieniowych oraz urządzeń dźwignicowych” dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Mysłowice” w Mysłowicach 10:53 21-12-2016 Przetargi Szczegóły
CZOK/62/16/17/N Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Oddziału w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń na 2017r. 08:18 21-12-2016 Przetargi Szczegóły