Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
KWK J-M/18C/17/18 Wykonanie tam izolacyjnych… 13:37 16-04-2018 Przetargi Szczegóły
CZOK/57A/17/18 Wykonanie badawczego otworu hydrogeologicznego … 09:40 16-04-2018 Przetargi Szczegóły
KWK M/03/18 – Opracowanie dokumentacji określającej kategorię przydatności terenu do zabudowy po zakończeniu działalności górniczej dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” 08:09 13-04-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK BD– 2265 –1/18 Wykonanie projektu technicznego wraz z kosztorysem inwestorskim infrastruktury dołowej w celu grawitacyjnego spływu wody ze zlikwidowanego rejonu „Czułów” 13:36 12-04-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK P– 2265 –06/18 Dostawa środków chemicznych, wkładów oraz worków filtracyjnych do Stacji Uzdatniania Wody 13:24 12-04-2018 Przetargi Szczegóły
AZM/03/18 – „Świadczenie usług kominiarskich” dla Oddziału w Bytomiu Administracja Zasobów Mieszkaniowych” w tym” Część I: i/lub Część II 13:11 12-04-2018 Przetargi Szczegóły
KWK M/17/17/18- „Kompleksowa usługa w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie i w obiektach” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. na 2018 rok Oddział KWK „Makoszowy”. 11:00 12-04-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265-24/18 Wykonanie niezbędnych przeglądów aparatury sejsmologicznej typu ARAMIS i sejsmoakustycznej typu ARES dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w roku 2018. 12:18 11-04-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK P-2265-07/18 Wykonanie kontrolnych pomiarów obudowy szybu i elementów zbrojenia, prostoliniowości prowadzenia naczyń oraz wartości luzów między prowadnikami a roboczymi płaszczyznami prowadnic ślizgowych szybu ,,Wanda” 12:18 11-04-2018 Przetargi Szczegóły
CZOK/01/18 – Przeglądy gwarancyjne, techniczne i naprawy samochodów służbowych dla Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. 09:47 11-04-2018 Przetargi Szczegóły