Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/NZ/KWK M-2265-20/18-Wyk. projektu tech.likwidacji obiektów budowl. ZPMW wraz z kosztorysami inwest. dla SRK KWK „Makoszowy” 09:49 21-04-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK M -2265-13/18 – „Określenie rzeczywistego czasu ujawniania się wpływów głównych… 11:31 20-04-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK C-2265-07/18 Świadczenie usług serwisowych kolejek podwieszanych własnych typu DLZ110F-II prod. FERRIT s. r. o. dla SRK S.A. oddz. KWK Centrum w 2018 roku 14:10 19-04-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK B-2265-03A/18 Naprawienie szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego – remont budynku mieszkalnego jednorodzinnego i ogrodzenia na dz. nr 475/5 przy ul. Przyłogi 26 w Brzeszczach 14:09 19-04-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/CZOK-2265-03/18 „Świadczenie całodobowych usług medycznych w zakresie udzielania pomocy medycznej na dole i powierzchni zakładu na pompowniach: „Saturn”, „Paryż”, „Grodziec”, „Porąbka – Klimontów”, „Niwka – Modrzejów”, „Katowice”, „Kleofas”, „Siemianowice”, „Jan Kanty”. 13:40 18-04-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265-22/18 Remont kapitalny agregatów pompowych typu MONO dla SRK S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy” 11:28 17-04-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK BD–2265–06/18 Dostawa odzieży, obuwia roboczego i ochron osobistych na 2018r dla pracowników Oddziału KWK „Boże Dary” 14:25 16-04-2018 Przetargi Szczegóły
KWK J-M/18C/17/18 Wykonanie tam izolacyjnych… 13:37 16-04-2018 Przetargi Szczegóły
CZOK/57A/17/18 Wykonanie badawczego otworu hydrogeologicznego … 09:40 16-04-2018 Przetargi Szczegóły
KWK M/03/18 – Opracowanie dokumentacji określającej kategorię przydatności terenu do zabudowy po zakończeniu działalności górniczej dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” 08:09 13-04-2018 Przetargi Szczegóły