Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/NZ/KWK M-2265-22/18 Remont kapitalny agregatów pompowych typu MONO dla SRK S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy” 11:28 17-04-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK BD–2265–06/18 Dostawa odzieży, obuwia roboczego i ochron osobistych na 2018r dla pracowników Oddziału KWK „Boże Dary” 14:25 16-04-2018 Przetargi Szczegóły
KWK J-M/18C/17/18 Wykonanie tam izolacyjnych… 13:37 16-04-2018 Przetargi Szczegóły
CZOK/57A/17/18 Wykonanie badawczego otworu hydrogeologicznego … 09:40 16-04-2018 Przetargi Szczegóły
KWK M/03/18 – Opracowanie dokumentacji określającej kategorię przydatności terenu do zabudowy po zakończeniu działalności górniczej dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” 08:09 13-04-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK BD– 2265 –1/18 Wykonanie projektu technicznego wraz z kosztorysem inwestorskim infrastruktury dołowej w celu grawitacyjnego spływu wody ze zlikwidowanego rejonu „Czułów” 13:36 12-04-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK P– 2265 –06/18 Dostawa środków chemicznych, wkładów oraz worków filtracyjnych do Stacji Uzdatniania Wody 13:24 12-04-2018 Przetargi Szczegóły
AZM/03/18 – „Świadczenie usług kominiarskich” dla Oddziału w Bytomiu Administracja Zasobów Mieszkaniowych” w tym” Część I: i/lub Część II 13:11 12-04-2018 Przetargi Szczegóły
KWK M/17/17/18- „Kompleksowa usługa w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie i w obiektach” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. na 2018 rok Oddział KWK „Makoszowy”. 11:00 12-04-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265-24/18 Wykonanie niezbędnych przeglądów aparatury sejsmologicznej typu ARAMIS i sejsmoakustycznej typu ARES dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w roku 2018. 12:18 11-04-2018 Przetargi Szczegóły