Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
BZ/02/17 – Wycena wartości godziwej … Część I i Część II 13:58 14-09-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-08B/17- Świadczenie usług precyzyjne próby powietrza 13:42 14-09-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/04/17/18 – „Dzierżawa przetwornicy tyrystorowej dla potrzeb zasilania silnika napędowego maszyny wyciągowej szybu „Kolejowy I” … 10:56 14-09-2017 Przetargi Szczegóły
KWK M/06A/17 „Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w nawierzchni ulicy Brzeg w Przyszowicach – remont przez przedsiębiorcę” 11:28 12-09-2017 Przetargi Szczegóły
KWK C/09/17 Dostawa lokomotywy torowej dołowej o napędzie spalinowym 12:37 08-09-2017 Przetargi Szczegóły
KWK BD/14/17 Wykonanie tam … 08:39 08-09-2017 Przetargi Szczegóły
KWK A/ 05/ 17 Likwidacja budynku podstacji 6kV szyb „Ryszard II” wraz z liniami kablowymi i kanałami dla SRK S.A. Oddział KWK „Anna” 13:53 06-09-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK K-2265-03/17 – Wymiana liny wyrównawczej okrągłej Ø 47 mm… 09:10 06-09-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-28/17 – Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Rekultywacja zdegradowanych terenów leśnych – Pole F1 w Bytomiu – Miechowicach” 08:21 06-09-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-38/17 – „Dostawa sprzętu łączności ratowniczej” 13:19 05-09-2017 Przetargi Szczegóły