Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/NZ/KWK M-2265-24/18 Wykonanie niezbędnych przeglądów aparatury sejsmologicznej typu ARAMIS i sejsmoakustycznej typu ARES dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w roku 2018. 12:18 11-04-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK P-2265-07/18 Wykonanie kontrolnych pomiarów obudowy szybu i elementów zbrojenia, prostoliniowości prowadzenia naczyń oraz wartości luzów między prowadnikami a roboczymi płaszczyznami prowadnic ślizgowych szybu ,,Wanda” 12:18 11-04-2018 Przetargi Szczegóły
CZOK/01/18 – Przeglądy gwarancyjne, techniczne i naprawy samochodów służbowych dla Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. 09:47 11-04-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK J-M– 2265 –05/18 Zakup (dostawa) lutni stalowych oraz kształtek i uszczelek wraz z transportem i rozładunkiem 14:18 10-04-2018 Przetargi Szczegóły
KWK BD/03/18 – Dostawa armatury w ramach zadania „Dostawa i montaż zestawów pompowych wraz z armaturą – „Modernizacja systemu głównego odwadniania KWK „Boże Dary” 13:10 10-04-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK K–2265–06/18 Remont wraz z okresowym przeglądem trzech sprężarek powietrza typu A4HV-100/140 dla SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński” 12:19 10-04-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK C-2265-02A/18Wykonanie analiz fizykochemicznych, radiologicznych, bakteriologicznych oraz agresywności wód kopalnianych dołowych i powierzchniowych wykonywanych dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” w Bytomiu na 2018r. 12:03 10-04-2018 Przetargi Szczegóły
CZOK/21A/17 – Dostawa i wymiana kompletnych pól przedziału drabinowego szybu „Jan III” – Pompownia „Dębieńsko” 09:59 10-04-2018 Przetargi Szczegóły
KWK J-M/20/17/18 „Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju”. 08:13 10-04-2018 Przetargi Szczegóły
KWK BD/02/18 „Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych ….” 12:48 09-04-2018 Przetargi Szczegóły