Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/NZ/KWK C-2265-02A/18Wykonanie analiz fizykochemicznych, radiologicznych, bakteriologicznych oraz agresywności wód kopalnianych dołowych i powierzchniowych wykonywanych dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” w Bytomiu na 2018r. 12:03 10-04-2018 Przetargi Szczegóły
CZOK/21A/17 – Dostawa i wymiana kompletnych pól przedziału drabinowego szybu „Jan III” – Pompownia „Dębieńsko” 09:59 10-04-2018 Przetargi Szczegóły
KWK J-M/20/17/18 „Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju”. 08:13 10-04-2018 Przetargi Szczegóły
KWK BD/02/18 „Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych ….” 12:48 09-04-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK C– 2265 – 03A/18 Serwis monitoringu stanu technicznego wentylatorów typu WPK 3,3 w stacji wentylatorów przy szybie Staszic 13:05 06-04-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK M– 2265 –16/18 Wykonanie pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożenia metanowego 13:05 06-04-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK J-M -2265-02/18 – Zakup (dostawa) drewna kopalnianego wraz z transportem i rozładunkiem … 11:31 06-04-2018 Przetargi Szczegóły
KWK K/04/18- „Świadczenie usług w zakresie pompowania wody z niecki kanału Branickiego dla SRK S.A. Bytom Oddział w Suszcu KWK ”Krupiński”. 11:20 06-04-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK M– 2265 –27/18 Wykonanie usług serwisowych w 2018 roku systemów dyspozytorskich produkcji EMAG 09:58 06-04-2018 Przetargi Szczegóły
AZM/09/17/18 Wywóz nieczystości płynnych….. 08:43 06-04-2018 Przetargi Szczegóły