Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
KWK K/18/17/18 Świadczenie całodobowych usług pierwszej pomocy pielęgniarskiej…. 12:02 22-03-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265-11/18pt. Remont wózków hamulcowych typu WHR-1/N produkcji REMASZ dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2018r 11:36 22-03-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265-21/18 Wykonanie robót remontowo – budowlanych z tytułu usuwania szkód pochodzenia górniczego w budynkach 11:30 22-03-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK M -2265-31/17/18 – Dostawa materiałów budowlanych do budowy tam izolacyjnych dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2018 roku Część I ,II i III 08:55 22-03-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK B–2265–03/18 Naprawienie szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego – remont budynku mieszkalnego jednorodzinnego i ogrodzenia na dz. nr 475/5 przy ul. Przyłogi 26 w Brzeszczach 07:46 21-03-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265-10A/18-Wykonanie kontroli stanu technicznego obmurza szybów wentylacyjnych nieuzbrojonych 12:12 20-03-2018 Przetargi Szczegóły
KWK K-J/01/18 Świadczenie usług utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu górniczego 12:08 20-03-2018 Przetargi Szczegóły
CZOK-2265-03/17/18 – Świadczenie usług w zakresie prania odzieży roboczej i ocieplanej dla Oddz. CZOK na 2018 rok 14:48 19-03-2018 Przetargi Szczegóły
KWK C/42/17/18 – „Szkolenie pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu w 2018 roku”. 11:04 19-03-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK J-M-2265-04/18- Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników KWK „Jas-Mos” na 2018r 11:16 16-03-2018 Przetargi Szczegóły