Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/NZ/KWK C-2265-01/18 Dokumentacje techniczno-kosztorysowe na likwidację obiektów infrastruktury 11:09 15-03-2018 Przetargi Szczegóły
KWK M/15/17/18- „Świadczenie usług krajowego transportu drogowego w zakresie: – samochód dostawczo – osobowy 1-1,4t dyżurny z kierowcą + 5 pasażerów – samochód dostawczy – osobowy 1-1,4t z kierowcą + 2 pasażerów, – samochód dostawczy – osobowy 1-1,4t z kierowcą + 6 pasażerów” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. 11:08 14-03-2018 Przetargi Szczegóły
KWK C/38/17/18 Likwidacja 12 obiektów dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” 13:18 13-03-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK K-2265-14A/17/18Świadczenie usług serwisu i napraw bieżących systemu wspomagania dyspozytora gazometrii typu SWµP-3 w 2018r. dla SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński”. 10:30 13-03-2018 Przetargi Szczegóły
KWK C/03/18 Roboty górnicze …. 10:28 13-03-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/CZOK-2265-01/18- Wywóz nieczystości komunalnych dla CZOK na 2018 rok 11:22 08-03-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK M– 2265 –19/18 Wykonywanie napraw, przeglądów i zabezpieczenia serwisowo-awaryjnego w zakresie cyfrowych aparatów rejestrujących 13:12 07-03-2018 Przetargi Szczegóły
KWK/01/18 Zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników….. 08:01 07-03-2018 Przetargi Szczegóły
SRK NZ KWK P 2265 03 18 Świadczenie usług prania…… 14:31 06-03-2018 Artykuł Szczegóły
SRK/NZ/KWK K-2265-18/17/18 „Świadczenie usług serwisowych i dostawa części zamiennych oraz bieżące naprawy urządzeń łączności telefonicznej produkcji DGT Gdańsk dla potrzeb SRK S.A. Bytom Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” w 2018r.” 12:51 06-03-2018 Przetargi Szczegóły