Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/NZ/KWK K-2265-14A/17/18Świadczenie usług serwisu i napraw bieżących systemu wspomagania dyspozytora gazometrii typu SWµP-3 w 2018r. dla SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński”. 10:30 13-03-2018 Przetargi Szczegóły
KWK C/03/18 Roboty górnicze …. 10:28 13-03-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/CZOK-2265-01/18- Wywóz nieczystości komunalnych dla CZOK na 2018 rok 11:22 08-03-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK M– 2265 –19/18 Wykonywanie napraw, przeglądów i zabezpieczenia serwisowo-awaryjnego w zakresie cyfrowych aparatów rejestrujących 13:12 07-03-2018 Przetargi Szczegóły
KWK/01/18 Zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników….. 08:01 07-03-2018 Przetargi Szczegóły
SRK NZ KWK P 2265 03 18 Świadczenie usług prania…… 14:31 06-03-2018 Artykuł Szczegóły
SRK/NZ/KWK K-2265-18/17/18 „Świadczenie usług serwisowych i dostawa części zamiennych oraz bieżące naprawy urządzeń łączności telefonicznej produkcji DGT Gdańsk dla potrzeb SRK S.A. Bytom Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” w 2018r.” 12:51 06-03-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265-8/18 Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód pochodzenia górniczego w budynku wielofunkcyjnym „Stara Szkoła” 11:10 06-03-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265-34/17/18 „Wynajem 2 sztuk przenośnych kabin WC standard z kompleksową obsługą dla wyrobisk dołowych SRK S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy” 10:56 06-03-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265-06/18 Świadczenie usług serwisowych kolejek własnych produkcji FAMUR S.A. Systemy Transportowe PIOMA eksploatowanych w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2018r. 10:42 06-03-2018 Przetargi Szczegóły