Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/NZ/KWK K–2265–05/18 Wykonywanie serwisów i bieżących napraw systemów zasilających urządzenia dyspozytorskie i łączności w 2018r. dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” 12:22 01-03-2018 Przetargi Szczegóły
KWK J-M/21/17/18- „Remont kapitalny wentylatora głównego przewietrzania typu WPK 3,9 nr 2 w stacji wentylatorów głównego przewietrzania przy szybie Jas IV w SRK S.A. KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju” 11:15 01-03-2018 Przetargi Szczegóły
AZM/06/17/18 – Część I: „Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych w budynku mieszkalnym w Bytomiu przy ul. Armii Krajowej 8A, będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.” Część II: „Wymiana pokrycia papowego, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych w budynku mieszkalnym w Sosnowcu przy ul. Mikołajczyka 2, będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział Administracja Zasobów Mieszkaniowych 08:09 01-03-2018 Przetargi Szczegóły
CZOK/57/17/18 Wykonanie badawczego otworu … 08:08 28-02-2018 Przetargi Szczegóły
KWK J-M/04/18 Dostawa i rozładunek spoiwa mineralno-cementowego 12:09 27-02-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK K-2265-1/18 Przeprowadzenie przeglądów serwisowych oraz wymaganych napraw sprężarek AIRPOL 55 w 2018 roku dla SRK SA Oddział KWK „Krupiński” 11:22 27-02-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK M–2265–1/18 Dostawa pyłu kamienno-wapiennego zwykłego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2018 roku 11:20 27-02-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK P-2265-02/18 „Wykonanie i wymiana odcinka rurociągu głównego odwadniania Ø 300 zabudowanego w rejonie podszybia poz. 600 w szybu Wanda Oddziału KWK „Pokój I” 09:49 27-02-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK M– 2265 –7/18 Świadczenie usług w zakresie konserwacji i naprawy systemów telewizji dozorowej 09:45 27-02-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/BZ–2265–03/18 – „Dostawa materiałów higienicznych …” 14:27 26-02-2018 Przetargi Szczegóły