Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
CZOK/57/17/18 Wykonanie badawczego otworu … 08:08 28-02-2018 Przetargi Szczegóły
KWK J-M/04/18 Dostawa i rozładunek spoiwa mineralno-cementowego 12:09 27-02-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK K-2265-1/18 Przeprowadzenie przeglądów serwisowych oraz wymaganych napraw sprężarek AIRPOL 55 w 2018 roku dla SRK SA Oddział KWK „Krupiński” 11:22 27-02-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK M–2265–1/18 Dostawa pyłu kamienno-wapiennego zwykłego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2018 roku 11:20 27-02-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK P-2265-02/18 „Wykonanie i wymiana odcinka rurociągu głównego odwadniania Ø 300 zabudowanego w rejonie podszybia poz. 600 w szybu Wanda Oddziału KWK „Pokój I” 09:49 27-02-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK M– 2265 –7/18 Świadczenie usług w zakresie konserwacji i naprawy systemów telewizji dozorowej 09:45 27-02-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/BZ–2265–03/18 – „Dostawa materiałów higienicznych …” 14:27 26-02-2018 Przetargi Szczegóły
CZOK/58/17/18 Likwidacja obiektów budowlanych… 10:51 26-02-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK J-M-2265-01/18- Wymiana 2 lin nośnych fi 46 w górniczym wyciągu szybowym szybu JAS IV 08:47 26-02-2018 Przetargi Szczegóły
CZOK/13/17/18Utrzymanie w sprawności ruchowej urządzeń systemu łączności ogólnozakładowej oraz systemu dyspozytorskiego Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi. 11:59 23-02-2018 Przetargi Szczegóły