Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/TZ/CZOK-2265-47/17 – „Serwis lamp osobistych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi 15:04 06-10-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-29/17/18 – Świadczenie usług w zakresie prania 14:44 06-10-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-17/17 Pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (wraz z oceną higieniczna oraz doborem środków ochron indywidualnych dla hałasu i wibracji) pomiary stężeń pierwiastków lub związków chemicznych na stanowiskach pracy załogi dołowej i powierzchniowej w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. 09:29 06-10-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK K-2265-05/17 „Opracowanie dokumentacji budowlanej likwidacji 8 obiektów budowlanych wraz z przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Krupiński” w Suszcu”. 09:25 06-10-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-39/17 – „Dostawa szelek bezpieczeństwa” 08:36 06-10-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK J-M-2265-10/17 – „Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników… 08:19 06-10-2017 Przetargi Szczegóły
KWK K/06/17-Część I: i/lub Część II: Dostawa środków ochrony indywidualnej odzieży i obuwia roboczego… dla pracowników Oddziałów SRK S.A. … 08:07 06-10-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-24/17 Świadczenie usług serwisowych pól rozdzielczych6 kV II części dla SRK S.A. O/KWK „Centrum” 14:33 05-10-2017 Przetargi Szczegóły
„Dostawa olejów i smarów dla Oddziału CZOK Część I: Dostawa olejów Część II: Dostawa smarów Części III: Dostawa oleju elektroizolacyjnego” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń 14:22 05-10-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK J-M– 2265 –11/17 – „Dostawa lutni elastycznych, tłoczących Ø800 mm i Ø1000 mm wraz ze złączami” oraz transportem do SRK S.A Oddział KWK „Jas – Mos”. 14:09 05-10-2017 Przetargi Szczegóły