Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/NZ/KWK M-2265-2/18 Wykonywanie przeglądów miesięcznych i serwis urządzeń dźwigowych w roku 2018 dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. 11:44 20-02-2018 Przetargi Szczegóły
CZOK/33/17/18 – „Sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017r. poz. 220 z późn. zm.) na wysokim, średnim i niskim napięciu dla Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 roku.” 11:16 20-02-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265-33/17/18 „Wykonanie kompleksowych usług pralniczych w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. 11:12 20-02-2018 Przetargi Szczegóły
KWK K/15/17/18 – „Wykonanie projektów technicznych likwidacji obiektów budowlanych Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla wraz z kosztorysami inwestorskimi dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Krupiński”. 13:56 16-02-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK K-2265-14/17/18Świadczenie usług serwisu i napraw bieżących systemu wspomagania dyspozytora gazometrii typu SWuP-3 w 2018r dla SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński” 08:33 16-02-2018 Przetargi Szczegóły
KWK K/17/17/18- „Wykonanie analiz powietrza kopalnianego oraz pomiarów zawartości części niepalnych w pyle kopalnianym dla KWK „Krupiński” SRK S.A. w 2018r.” 13:39 15-02-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK BD-2265-18/17/18Wykonanie analiz laboratoryjnych powietrza kopalnianego dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” 13:08 15-02-2018 Przetargi Szczegóły
CZOK/53/17/18 Dostawa materiałów elektrycznych Etap I i II….. 13:01 15-02-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK MY-2265-06-17 Remont pomp typu PSz50;80.125 12:34 15-02-2018 Przetargi Szczegóły
BZ/WR/02/18 – „Kompleksowa obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. przy wykorzystaniu aktualnie eksploatowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem – Oddział KWK „Śląsk”. 09:57 15-02-2018 Przetargi Szczegóły