Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
KWK BD/03/17 „Utrzymanie osadników wód dołowych „Czułów” 09:10 29-06-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK BD-2265-03/17 Dostawa lamp górniczych oraz ładownic 08:58 29-06-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-17/17 – „Świadczenie usług serwisowych kolejek podwieszanych własnych typu DLZ110F-II prod. FERRIT s. r. o. dla SRK SA oddz. KWK Centrum w 2017 roku” 07:21 29-06-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/BZ–2265–24/17 – Ubezpieczenie mienia Oddziałów SRK S.A. Część I: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk na powierzchni dla Oddziałów: KWK „Makoszowy”, KWK „Centrum”, KWK „Kazimierz – Juliusz” i KWK „Krupiński” Część II: Ubezpieczenie mienia podziemnego Oddziału KWK „Makoszowy” 14:59 28-06-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/AZM-2265-02/17 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania niezbędnego do bieżącej obsługi 14:30 28-06-2017 Przetargi Szczegóły
KWK MY/04A/17 – „Wykonanie podziemnej infrastruktury przy szybie „Wschodnim” KWK „Mysłowice- Wesoła” … 14:26 28-06-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK P-2265-03/17 „Dostawa środków chemicznych, wkładów oraz worków filtracyjnych do Stacji Uzdatniania Wody…” 14:21 28-06-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK P-2265-06/17″Ekspertyza dotycząca analizy stanu deformacji powierzchni terenu w obszarze SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I”. 12:48 27-06-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/01/17 – Wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa … 09:07 26-06-2017 Przetargi Szczegóły
KWK BD/04/17 – Dokumentacja techniczna – Projekty budowlano-wykonawcze likwidacji obiektów powierzchniowych Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i urządzeń przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami ( wraz z kosztorysami inwestorskimi) 14:13 22-06-2017 Przetargi Szczegóły