Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
KWK K/15/17/18 – „Wykonanie projektów technicznych likwidacji obiektów budowlanych Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla wraz z kosztorysami inwestorskimi dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Krupiński”. 13:56 16-02-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK K-2265-14/17/18Świadczenie usług serwisu i napraw bieżących systemu wspomagania dyspozytora gazometrii typu SWuP-3 w 2018r dla SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński” 08:33 16-02-2018 Przetargi Szczegóły
KWK K/17/17/18- „Wykonanie analiz powietrza kopalnianego oraz pomiarów zawartości części niepalnych w pyle kopalnianym dla KWK „Krupiński” SRK S.A. w 2018r.” 13:39 15-02-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK BD-2265-18/17/18Wykonanie analiz laboratoryjnych powietrza kopalnianego dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” 13:08 15-02-2018 Przetargi Szczegóły
CZOK/53/17/18 Dostawa materiałów elektrycznych Etap I i II….. 13:01 15-02-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK MY-2265-06-17 Remont pomp typu PSz50;80.125 12:34 15-02-2018 Przetargi Szczegóły
BZ/WR/02/18 – „Kompleksowa obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. przy wykorzystaniu aktualnie eksploatowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem – Oddział KWK „Śląsk”. 09:57 15-02-2018 Przetargi Szczegóły
znak sprawy:SRK/NZ/KWK C-2265-02/18Wykonanie analiz fizykochemicznych, radiologicznych, bakteriologicznych oraz agresywności wód kopalnianych dołowych i powierzchniowych wykonywanych dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” w Bytomiu na 2018r. 07:58 15-02-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK K– 2265 –16/17/18 Wykonanie remontu i kontroli rocznej (legalizacji) 4-gazowych przyrządów Xam-5600 produkcji Drager dla potrzeb ruchowych 12:31 14-02-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265-10/18-Wyk. kontroli stanu obmurza szybów wentylacyjnych nieuzbrojonych dla SRK S.A. Oddz.KWK Makoszowy 13:35 13-02-2018 Przetargi Szczegóły