Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/NZ/KWK M -2265-4/18 – „Wykonanie robót remontowo – budowlanych z tytułu usuwania szkód… 11:15 13-02-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK K-J -2265-1/18 – Wykonywanie lokalizacji uszkodzeń i naprawy powierzchniowych kabli … 11:15 13-02-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265-74/17/18Dostawa pochłaniaczy CO2 do aparatów regeneracyjnych W-70 dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2018r. 10:39 13-02-2018 Przetargi Szczegóły
KWK MY/08/17 – Wykonanie prac związanych z likwidacja obiektów budowlanych powierzchni w KWK „Mysłowice. 08:09 13-02-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK C-2265-62/17/18 Wykonanie projektów technicznych likwidacji wraz z kosztorysami inwestorskimi dla 12 obiektów na terenie KWK „Centrum” w Bytomiu 14:54 12-02-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK P–2265–1/18 Dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży, obuwia roboczego oraz środków czystości dla pracowników Oddziału w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I” w 2018r. 14:43 12-02-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK K– 2265 –15/17/18 Świadczenie usług serwisowych i bieżących napraw urządzeń w 2018 r. 11:31 09-02-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265-3/18 Wykonanie projektu technicznego rozbiórki wraz z kosztorysem pomostu przenośnikowego 9.6 oraz stacji przesypowej 9.5 i 9.7, zlokalizowanej przy ul. Makoszowskiej 24 w Zabrzu” dla SRK. S.A. Oddział KWK Makoszowy 11:29 09-02-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK/-2265-01/18- Obsługa stacji transformatorowo-rozdzielczej 11:22 09-02-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK M–2265–37/17/18 Badania i analiza zagrożenia pożarowego i pyłowego – wykonanie analiz powietrza kopalnianego oraz pomiarów zawartości części niepalnych w pyle kopalnianym dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2018r. 09:42 07-02-2018 Przetargi Szczegóły