Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
KWK J-M/04/17/18 Dostawa i rozładunek Siarczanu Sodu Bezwodnego Gat. I 11:47 14-06-2017 Przetargi Szczegóły
KWK M/06/17 „Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w nawierzchni ulicy Brzeg w Przyszowicach – remont przez przedsiębiorcę.” 07:54 14-06-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/20A/17 „Aktualizacja i uzupełnienie projektu technicznego pompowni głębinowej „Jan Kanty” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” 07:38 14-06-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/05/17/18 Wykonanie pomiarów, legalizacji i badań okresowych….. 12:16 13-06-2017 Przetargi Szczegóły
BZ/01/17 „Realizacja podziałów geodezyjnych dla nieruchomości położonych na terenie miasta Bytom, koniecznych dla realizacji zadań SRK S.A. w zakresie odwadniania niecek bezodpływowych oraz zagospodarowania majątku Oddziału KWK Centrum”. 12:58 09-06-2017 Przetargi Szczegóły
KWK C/16/17 Remont rozruszników 11:29 08-06-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK-2265-02/17 „Wykonanie projektu technicznego rozbiórki przybudówek budynku stacji wymienników ciepła wraz z rampą w Zabrzu przy ul. Szybowej (działki nr 200/15 i 201/15) oraz wykonanie zaprojektowanych robót rozbiórkowych” 11:39 06-06-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK K-J-2265-03/17 – Wykonanie projektu technicznego przełączenia… 11:25 06-06-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK K-2265-01/17 – „Świadczenie usług pocztowych w zakresie przesyłek pocztowych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddziału w Suszcu Kopalnia Węgla Kamiennego „Krupiński” 10:53 06-06-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK M– 2265–70A/16/17 – Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód pochodzenia górniczego w budynku mieszkalnym, gospodarczym i nawierzchni z kostki betonowej przy ul. Działkowej 11  w Paniówkach” … 09:53 06-06-2017 Przetargi Szczegóły