Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/NZ/KWK M-2265-3/18 Wykonanie projektu technicznego rozbiórki wraz z kosztorysem pomostu przenośnikowego 9.6 oraz stacji przesypowej 9.5 i 9.7, zlokalizowanej przy ul. Makoszowskiej 24 w Zabrzu” dla SRK. S.A. Oddział KWK Makoszowy 11:29 09-02-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK/-2265-01/18- Obsługa stacji transformatorowo-rozdzielczej 11:22 09-02-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK M–2265–37/17/18 Badania i analiza zagrożenia pożarowego i pyłowego – wykonanie analiz powietrza kopalnianego oraz pomiarów zawartości części niepalnych w pyle kopalnianym dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2018r. 09:42 07-02-2018 Przetargi Szczegóły
KWK M/12/17/18 Dostawa sprężonego powietrza (…) 14:33 06-02-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265-05/18- Dostawa tkanin wentylacyjnych dla SRK S.A. Oddz.KWK ‚Makoszowy” w 2018r. 14:19 05-02-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/BZ-2265-59/17/18 „Świadczenie stałej i kompleksowej obsługi prawnej SRK S.A. od 01.04.2018r. do 31.12.2018r. z wyłączeniem obsługi prawnej zasobów mieszkaniowych i szkód górniczych.” 08:10 05-02-2018 Przetargi Szczegóły
CZOK/03A/17/18- Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży.. 10:45 02-02-2018 Przetargi Szczegóły
KWK C/26/17/18- Dostawa środków indywidualnych 14:45 01-02-2018 Przetargi Szczegóły
CZOK/52/17/18 Naprawa i remonty silników elektrycznych…. w 2018roku.. 12:02 01-02-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/BZ-2265-60A/17/18 Usługi tłumaczeń ustnych i pisemnych wraz z obsługą techniczną na potrzeby Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu. 11:49 31-01-2018 Przetargi Szczegóły