Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/NZ/KWK J-M – 2265 –19/17/18 Świadczenie serwisu pogwarancyjnego. 09:56 30-01-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK M–2265–36/17/18 Remont i legalizacja metanomierzy przenośnych dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2018r. 13:24 26-01-2018 Przetargi Szczegóły
KWK K/11/17/18 „Opracowanie kompleksowej dokumentacji dla zadania ….” 10:56 26-01-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK J-M-2265-20/17/18 „Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia” dla Oddziału KWK „Jas-Mos” na okres styczeń 2018r. – luty 2018r.” 09:38 26-01-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK K-2265-13A/17/18 Usłułgi zimowego utrzymania dróg, chodników,placów i parkingów w 2018r na terenie SRK S.A. Oddz. KWK Krupiński w Suszcu 10:29 23-01-2018 Przetargi Szczegóły
KWK C/43/17/18 – „Utrzymanie w sprawności ruchowej urządzeń systemu ogólnozakładowej łączności telefonicznej oraz ogólnozakładowego systemu dyspozytorskiego w KWK „Centrum” 14:35 22-01-2018 Przetargi Szczegóły
KWK J-M/18A/17/18 Wykonanie tam izolacyjnych murowanych i korków izolacyjnych przeciwwybuchowych w wyrobiskach Oddziału KWK „Jas Mos” 14:07 19-01-2018 Przetargi Szczegóły
KWK K/13/17/18 Wykonanie 33 korków przeciwwybuchowych 12:02 19-01-2018 Przetargi Szczegóły
KWK J-M/WR/05/17/18 – „Odbiór i odprowadzanie zasolonych wód dołowych pochodzących z SRK S.A w Bytomiu Oddział KWK ,,Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju poprzez system retencyjno-dozujący „Olza” przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A., ul. Chlebowa 22, 44-335 Jastrzębie- Zdrój”. 14:42 18-01-2018 Przetargi Szczegóły
KWK M/10/17/18 – Część I: Dostawa oleju napędowego PN-EN 590:2013-12E cysterna dla SRK S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy” Część II: Dostawa oleju napędowego PN-EN 590:2013-12E cysterna dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” Część III: Dostawa oleju napędowego PN-EN 590:2013-12E cysterna dla SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” 14:25 18-01-2018 Przetargi Szczegóły