Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/TZ/KWK C-2265-40/17 – „Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę pomieszczeń budynku Rachuby zlokalizowanego na terenie SRK S.A. Oddział KWK Centrum w Bytomiu przy ul. Łużyckiej 7 wraz ze zmianą sposobu użytkowania” 12:28 23-08-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK B-2265-07/17„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej” 11:34 23-08-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK J-M-2265-09A/17 – „Dostawa pyłu kamienno-wapiennego zwykłego dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” w 2017 r.” 10:23 23-08-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK 12/17/18- „Kompleksowa usługa w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie i w obiektach” dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń na 2018 rok. 08:15 22-08-2017 Przetargi Szczegóły
KWK MY/02/17 Wykonanie prac związanych z rozbiórką….. 12:53 21-08-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK MY-2265-03/17- „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Rekultywacja zbiornika Hubertus w Mysłowicach”. 12:00 21-08-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK W-2265-04A/17 „Analiza sieci wentylacyjnej wraz z oceną kształtowania się zagrożenia metanowego oraz wentylacyjno-pożarowego dla określonych etapów likwidacji wyrobisk SRK S.A. Oddział Katowice KWK „Wieczorek I” 09:00 21-08-2017 Przetargi Szczegóły
KWK C/25/17 Przebudowa chodnika nadosadnikowego poz.930m dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum”. 08:50 21-08-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/BZ-2265-18/17 Dostawa kalendarzy na 2018 rok dla…… 13:55 18-08-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-12A/17 Naprawa i legalizacja przyrządów pomiarowych typu: X-am 5000/5600, Pac 5500 – O2 12:46 18-08-2017 Przetargi Szczegóły