Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
CZOK/WR/04/17/18 – „Świadczenie usług w zakresie obsługi dyspozytorni i centrali telefonicznej” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń, Ruch II pompownia „Powstańców Śląskich – Bytom I”. 15:13 09-01-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK C-2265-56/17/18 Wykonanie dokumentacji technicznych przebudowy sieci wewnętrznych na zakładzie głównym wraz z kosztorysami inwestorskimi dla następujących sieci na terenie KWK „Centrum” w Bytomiu: 1. Uporządkowanie wewnętrznej instalacji sprężonego powietrza oraz wody dołowej w związku z prowadzonymi pracami likwidacyjnymi obiektów na zakładzie KWK „Centrum” 2. Uporządkowanie wewnętrznych instalacji ciepłowniczej, wody pitnej i P.poż oraz ustalenie docelowo stacji wymienników dla w/w instalacji w związku z prowadzonymi pracami likwidacyjnymi obiektów na zakładzie KWK „Centrum” 14:05 09-01-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/CZOK-2265-58/17/18 Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia dla Oddziału SRK S.A. Centralny Zakład Odwadniania Kopalń na okres styczeń 2018r. – luty 2018r. 12:05 09-01-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK B-2265-11/17/18 „Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia” dla Oddziału SRK S.A.KWK „Brzeszcze – Wschód” na okres styczeń 2018r. – luty 2018r. 12:04 09-01-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265-24/17/18-Usługi wywozu nieczystości płynnych 11:09 09-01-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK K-J-2265-05/17/18- Ochrona terenów,obiektów i mienia 11:07 09-01-2018 Przetargi Szczegóły
CZOK/43/17/18 Ubezpieczenie agregatów… 07:52 09-01-2018 Przetargi Szczegóły
BZ/05/17/18 Usługi pocztowe…. 12:41 08-01-2018 Przetargi Szczegóły
AZM/04/17/18 – Sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz.U z 2017r.poz. 220 z późniejszymi zmianami) dla SRK S.A. w Bytomiu dla Oddziału w Bytomiu Administracji Zasobów Mieszkaniowych… 10:59 05-01-2018 Przetargi Szczegóły
KWK C/39/17/18 – Zabezpieczenie akcji ratowniczych i profilaktycznych przez lekarzy w oddziałach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w 2018 roku”. 08:31 05-01-2018 Przetargi Szczegóły