Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/NZ/KWK B-2265-11/17/18 „Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia” dla Oddziału SRK S.A.KWK „Brzeszcze – Wschód” na okres styczeń 2018r. – luty 2018r. 12:04 09-01-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265-24/17/18-Usługi wywozu nieczystości płynnych 11:09 09-01-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK K-J-2265-05/17/18- Ochrona terenów,obiektów i mienia 11:07 09-01-2018 Przetargi Szczegóły
CZOK/43/17/18 Ubezpieczenie agregatów… 07:52 09-01-2018 Przetargi Szczegóły
BZ/05/17/18 Usługi pocztowe…. 12:41 08-01-2018 Przetargi Szczegóły
AZM/04/17/18 – Sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz.U z 2017r.poz. 220 z późniejszymi zmianami) dla SRK S.A. w Bytomiu dla Oddziału w Bytomiu Administracji Zasobów Mieszkaniowych… 10:59 05-01-2018 Przetargi Szczegóły
KWK C/39/17/18 – Zabezpieczenie akcji ratowniczych i profilaktycznych przez lekarzy w oddziałach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w 2018 roku”. 08:31 05-01-2018 Przetargi Szczegóły
KWK K/14/17/18 – Dostawa siarczanu sodu (Na2SO4) w postaci płynnej do instalacji zlokalizowanej na terenie SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Suszcu KWK „Krupiński”. 07:37 05-01-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265-22/17/18 Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w latach 2018-2019 10:30 04-01-2018 Przetargi Szczegóły
CZOK/51/17- „Dostawa wyrobów hutniczych” Część I: Dostawa blach Część II: Dostawa siatek i krat pomostowych Część III: Dostawa śrub i elementów złącznych. 10:16 04-01-2018 Przetargi Szczegóły