Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/NZ/KWK BD – 2265-17/17- Dostawa rur do zabudowy w szybie II 08:58 29-12-2017 Przetargi Szczegóły
KWK M/11/17 – „Likwidacja budynku niedokończonej kotłowni wraz z pomostem nawęglania” dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” 07:37 29-12-2017 Przetargi Szczegóły
KWK K-J/04/17/18 – „Likwidacja 16 obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i urządzeń przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami, dla SRK S.A. Oddziału KWK „Kazimierz Juliusz” w Sosnowcu”. 07:25 29-12-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265-25/17 Badanie obudowy szybu „Południowy” dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” 13:32 28-12-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK J-M-2265-17/17/18 „Wykonanie usług rzeczoznawczych i specjalistycznych … 13:15 28-12-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK C-2265-68/17/18 „Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla SRK S.A. 13:06 28-12-2017 Przetargi Szczegóły
SRK-NZ-KWK B-2265-10A/17/18Wykonanie analiz powietrza kopalnianego oraz pomiarów zawartości części niepalnych w pyle kopalnianym dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Brzeszczach KWK „Brzeszcze Wschód” w roku 2018. 12:37 28-12-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK K-2265-11/17/18 – Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych ( zmieszanych ) odpadów … 12:00 28-12-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-53/17 Roboty elektryczne Część I …… i Część II ……….. 07:35 28-12-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/BZ-2265-55/17Dostawa oryginalnych tonerów do drukarek, faksów i kserokopiarek dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A w Bytomiu oraz Oddziału Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji w Dąbrowie Górniczej 13:44 27-12-2017 Przetargi Szczegóły