Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK-NZ-KWK B-2265-10A/17/18Wykonanie analiz powietrza kopalnianego oraz pomiarów zawartości części niepalnych w pyle kopalnianym dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Brzeszczach KWK „Brzeszcze Wschód” w roku 2018. 12:37 28-12-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK K-2265-11/17/18 – Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych ( zmieszanych ) odpadów … 12:00 28-12-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-53/17 Roboty elektryczne Część I …… i Część II ……….. 07:35 28-12-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/BZ-2265-55/17Dostawa oryginalnych tonerów do drukarek, faksów i kserokopiarek dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A w Bytomiu oraz Oddziału Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji w Dąbrowie Górniczej 13:44 27-12-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK B–2265–09/17/18 – „Obsługa dwóch pompowni wód opadowych zlokalizowanych na terenie Gminy Brzeszcze w latach 2018 – 2019 … „ 13:55 22-12-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/48/17/18 – „Dostawa polegająca na zakupie paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziałów na lata 2018 – 2019” 13:36 22-12-2017 Przetargi Szczegóły
KWK C/34/17/18 – „Wykonanie napraw i remontów silników elektrycznych, maszyn elektrycznych oraz zabezpieczenia awaryjnego dla silników maszyn wyciągowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” w roku 2018”. 13:29 22-12-2017 Przetargi Szczegóły
KWK M/13/17/18 „Świadczenie usług w zakresie sprzętu ciężkiego” 12:37 22-12-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK C-2265-69/17/18 „Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia” 12:33 22-12-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK K– 2265 –10/17 Opracowanie dokumentacji budowlanej likwidacji 8 obiektów budowlanych 12:19 22-12-2017 Przetargi Szczegóły