Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
CZOK/38/17/18 Zabudowa kompletnych stanowisk pompowych… 07:47 02-10-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK W I-2265-06/17 Opracowanie projektów technicznych likwidacji 18-tu obiektów budowlanych w rejonie szybu „Wschodni” 11:33 29-09-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-42A/17 Dostawa drewna i wyrobów drewnianych: Część I – Wyroby z drewna i/lub Część II – Drewno kopalniane 11:28 29-09-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK P-2265-10/17 „Analiza sieci wentylacyjnej wraz z oceną kształtowania się stanu zagrożeń wentylacyjnych dla określonych etapów likwidacji wyrobisk dołowych w 2017r. ” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Pokój I” 11:26 29-09-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C– 2265 –27/17 „Świadczenie usług serwisowych i remontowych przyrządów kontrolno pomiarowych” VI części 11:10 29-09-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-18/17 „Sporządzenie zamiennej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy w Zabrzu pn.: „Nadbudowa obwałowań rzeki Kłodnicy w km 57+431 – 58+105 wraz z przebudowa napowietrznej linii 110 kV w zakresie podwyższenia terenu wokół słupa 29” umożliwiającej złożenie wniosku o zmianę posiadanego pozwolenia na budowę Nr 104/416 wydanego przez Wojewodę Śląskiego dnia 24 sierpnia 2016r..” 11:07 29-09-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-44A/17 Wykonanie badawczego otworu hydrogeologicznego 10:47 29-09-2017 Przetargi Szczegóły
KWK BD/16/17 Likwidacja Szybu „Czułów” wraz z wyposażeniem…. 07:43 28-09-2017 Przetargi Szczegóły
KWK K/02/17/18 – „Świadczenie usług w zakresie utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu górniczego SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński” 13:37 27-09-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-41/17 Wykonanie dokumentacji technicznych wraz z kosztorysami inwestorskimi dla następujących obiektów na terenie KWK „Centrum” w Bytomiu: Część I: Remont dachu w budynku „Łaźni Dozoru Wyższego” oraz „Łaźni Hakowej” Część II: Remont pomieszczeń działu TMG, TSG oraz TLP w budynku Dyrekcji 08:01 27-09-2017 Przetargi Szczegóły