Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
ZP-S-0012/19 – „Likwidacja 7 obiektów budowlanych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Śląsk” 13:27 23-10-2019 Przetargi Szczegóły
RO-RY-0024/19 Odbiór z terenu SRK S.A. KWK „Rydułtowy I” w Rydułtowach drewnianych podkładów kolejowych wraz z transportem i utylizacją. 11:21 23-10-2019 Artykuł Szczegóły
ZP-C-0011/19 – „Naprawa nagrzewnic szybu „Budryk” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ 11:17 22-10-2019 Przetargi Szczegóły
SRK/KWK BD/1039/2019 ” Remont kapitalny wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia ” dla Oddziału KWK Boże Dary w Katowicach. 08:33 22-10-2019 Przetargi Szczegóły
ZP-S-0011/19 Wykonanie projektów technicznych likwidacji szybów….. 09:08 21-10-2019 Przetargi Szczegóły
R-C-0034/19 Dostawa materiałów i części zamiennych do eksploatowanych maszyn i urządzeń szybowych oraz energomechanicznych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” W tym: Część I – dostawa blach i kątowników, Część II – dostawa zaworów i manometrów, Część III – dostawa armatury C.O. oraz sanitarnej, Cześć IV – dostawa kompletnych szelek bezpieczeństwa w formie zestawów, Część V – dostawa farb, lakierów, nafty, benzyny ekstrakcyjnej, węglanu sodu, czyściwa oraz środka zapobiegającego wyrastaniu trawy, Część VI – dostawa środków smarnych, Część VII – dostawa osprzętu informatycznego, Część VIII – dostawa łożysk, Część IX – dostawa liny stalowej Ø 8, Część X – dostawa śrub i nakrętek, Część XI – dostawa uszczelek. 11:48 18-10-2019 Przetargi Szczegóły
ZP-K-0008/19 „Kompleksowe usługi utrzymania czystości pomieszczeń wewnętrznych oraz części terenu zewnętrznego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. – Oddział KWK Krupiński” w Suszcu w roku 2020”. 09:13 18-10-2019 Przetargi Szczegóły
ZP-CZOK-0012/19 – „Sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.) dla Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń zasilanych na wysokim, średnim i niskim napięciu w okresie od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 roku.” 13:55 17-10-2019 Przetargi Szczegóły
ZP-P-0003/19 „Zabezpieczenie przeciwpożarowe byłych terenów składowania odpadów materiałów pogórniczych w wyniku ich zagrzania w SRK S.A. Oddział KWK „POKÓJ I” w Rudzie Śląskiej ….. 11:58 17-10-2019 Przetargi Szczegóły
ZP-MY-0001/19 – „Wykonanie dokumentacji technicznej – projektów budowlano – wykonawczych (kosztorysami) likwidacji obiektów powierzchniowych wraz z wyposażeniem i przyłączami, wykonanie kosztorysów inwestorskich likwidacji obiektów zakładu B – KWK „Mysłowice” w tym: Część I-IV” 08:59 17-10-2019 Przetargi Szczegóły