Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/NZ/KWK K–2265–06/18 Remont wraz z okresowym przeglądem trzech sprężarek powietrza typu A4HV-100/140 dla SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński” 13:06 15-03-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK C-2265-01/18 Dokumentacje techniczno-kosztorysowe na likwidację obiektów infrastruktury 11:09 15-03-2018 Przetargi Szczegóły
KWK K/03/18 Wykonanie remontu zawieszeń naczyń i lin wyrównawczych 10:52 15-03-2018 Przetargi Szczegóły
KWK M/01/18 „Wykonanie usług serwisowych maszyny wyciągowej K-5000/DC-10m/s wraz z urządzeniami sygnalizacji szybowej 08:43 15-03-2018 Przetargi Szczegóły
KWK BD/02/18 „Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych ….” 08:42 15-03-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK-2265-2/18 Zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników na terenach należących do Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA według części: Część I – Wola, Część II – Czechowice – Dziedzice; Część III – Lędziny; Część IV – Bieruń; Część V – Jaworzno, Część VI – Gliwice; Część VII – Zabrze i Ruda Śląska; Część VIII – Bytom; Część IX – Rybnik, Rydułtowy, Wodzisław Śląski oraz Radlin 13:09 14-03-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK M -2265-13/18 – „Określenie rzeczywistego czasu ujawniania się wpływów głównych… 12:28 14-03-2018 Przetargi Szczegóły
KWK P/01/18 – „Wykonanie pomiarów i badań urządzeń wyciągowych i szybowych, lin, obudów szybowych oraz specjalistycznych badań i napraw urządzeń elektroenergetycznych w roku 2018 dla SRK S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I” Część I: Pomiary i badania urządzeń elektroenergetycznych oraz specjalistyczne badania elementów wyciągowych szybowych wraz z serwisem maszyn wyciągowych . Część II: Lokalizacja uszkodzeń oraz napraw kabli.” 11:39 14-03-2018 Przetargi Szczegóły
KWK M/15/17/18- „Świadczenie usług krajowego transportu drogowego w zakresie: – samochód dostawczo – osobowy 1-1,4t dyżurny z kierowcą + 5 pasażerów – samochód dostawczy – osobowy 1-1,4t z kierowcą + 2 pasażerów, – samochód dostawczy – osobowy 1-1,4t z kierowcą + 6 pasażerów” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. 11:08 14-03-2018 Przetargi Szczegóły
KWK C/03A/18 Roboty górnicze …. 07:55 14-03-2018 Przetargi Szczegóły