Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
ZP-B-0001/19: Likwidacja szybów Andrzej III i Andrzej IV w SRK S.A., Oddział w Brzeszczach KWK „Brzeszcze – Wschód” 11:26 21-03-2019 Przetargi Szczegóły
R-BZ-0004/19 Wdrożenie bezpiecznego systemu telefonii VoIP realizowanej w sieci wewnętrznej SRK (odseparowanej od sieci Internet) dla jednostek Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. 11:14 21-03-2019 Przetargi Szczegóły
KWK M/22A/18/19 – „Rozbudowa obiektu mostowego nad potokiem Chudowskim w ciągu DK 44 oraz rozbiórka progu wodnego wraz z budową umocnienia fragmentu cieku potoku Chudowskiego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. 11:01 21-03-2019 Przetargi Szczegóły
AZM/14/18/19 Remont dachu, przemurowanie kominów……. 10:39 21-03-2019 Przetargi Szczegóły
ZP-KCL-0001/19-1-1 – „Aktualizacja koncepcji przeciwdziałania powstawaniu terenów zalewowych w związku z zatopieniem zrobów byłej KWK „Siersza” w Trzebini wraz z opracowaniem studium wykonalności”. 08:54 21-03-2019 Przetargi Szczegóły
RO-P-0017/19 Kurs archiwisty zakładowego 08:50 21-03-2019 Przetargi Szczegóły
RO-JM-0019/19 Zakup gaśnic proszkowych wraz z transportem dla SRK S.A. Bytom, Oddział w Jastrzębiu- Zdroju, KWK „Jas – Mos”. 08:16 21-03-2019 Przetargi Szczegóły
RO-JM-0018/19 Zakup węży tłocznych p-poż. wraz z transportem dla SRK S.A. Bytom, Oddział w Jastrzębiu- Zdroju, KWK „Jas – Mos”. 08:01 21-03-2019 Przetargi Szczegóły
RO-P-0016/19 Zakup elektronarzędzi wraz z osprzętem eksploatacyjnym 14:12 20-03-2019 Przetargi Szczegóły
R- S–0005/19 Dostawa sprzętu przeciwpożarowego dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Śląsk” 13:19 20-03-2019 Przetargi Szczegóły