Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/NZ/KWK M–2265–36/17/18 Remont i legalizacja metanomierzy przenośnych dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2018r. 08:54 18-01-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK K-2265-14/17/18Świadczenie usług serwisu i napraw bieżących systemu wspomagania dyspozytora gazometrii typu SWuP-3 w 2018r dla SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński” 08:54 18-01-2018 Przetargi Szczegóły
KWK C/41/17/18 Udzielanie świadczeń medycyny pracy….. 08:03 18-01-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK M -2265-4/18 – „Wykonanie robót remontowo – budowlanych z tytułu usuwania szkód… 12:59 17-01-2018 Przetargi Szczegóły
KWK K/21/17/18 Badania okresowe elementów urządzeń… 12:29 17-01-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK K– 2265 –15/17/18 Świadczenie usług serwisowych i bieżących napraw urządzeń w 2018 r. 11:56 17-01-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK K– 2265 –02/18 Świadczenie usług w zakresie serwisu, napraw bieżących, przebudów oraz demontażu klimatyzatorów stacjonarnych zabudowanych w pomieszczeniach 11:26 17-01-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK K–2265–19/17/18 Świadczenie usług serwisowych i bieżących napraw systemów gazometrycznych w zakresie dotyczącym systemu bezpieczeństwa typu CST-40 w 2018r. dla SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński” 10:42 17-01-2018 Przetargi Szczegóły
KWK C/30/17/18 – „Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu zakładu górniczego KWK „Centrum””… I, II, III, IV, V CZĘŚĆ 10:03 17-01-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/BZ–2265–02/18 Dostawa materiałów sanitarnych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziałów w 2018r. 09:14 17-01-2018 Przetargi Szczegóły