Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
ZP-MY-0001/19 – „Wykonanie dokumentacji technicznej – projektów budowlano – wykonawczych (kosztorysami) likwidacji obiektów powierzchniowych wraz z wyposażeniem i przyłączami, wykonanie kosztorysów inwestorskich likwidacji obiektów zakładu B – KWK „Mysłowice” w tym: Część I-IV” 12:42 24-07-2019 Przetargi Szczegóły
R-BD -0010/19 -1 – „ Naprawa dachu rozdzielni głównej 6 kV dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” 11:51 24-07-2019 Przetargi Szczegóły
ZP-AZM-0006/19 Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych, wymiana okien w częściach wspólnych: Część I w budynku mieszkalnym ul. Kołłątaja 18 w Bytomiu. Część II w budynku mieszkalnym ul. Kołłątaja 20 w Bytomiu. Część III Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Młodopolska 7-9 w Gliwicach będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. 11:51 24-07-2019 Przetargi Szczegóły
RO-RY-0018/19 „Dostawa materiałów wykończeniowych dla SRK S.A. KWK „Rydułtowy I”potrzebnych do adaptacji budynku lampiarni na potrzeby biurowe.” 09:46 24-07-2019 Artykuł Szczegóły
RO-PI-0024/19 Zabezpieczenie budynku SITG Willa nr 3 przed dostępem osób trzecich. 13:45 23-07-2019 Przetargi Szczegóły
RO-PI-0023/19 „Zakup sprzętu przeciwpożarowego, znaków ochrony przeciwpożarowej i znaków ewakuacyjnych dla SRK S.A. Oddział KWK „Piekary I” w Piekarach Śląskich.” 13:41 23-07-2019 Artykuł Szczegóły
RO-BD-0030/19 – „Dokumentacja – instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów powierzchni zakładu górniczego SRK S.A. w Bytomiu Oddziału „KWK Boże Dary” w Katowicach”. 10:54 23-07-2019 Przetargi Szczegóły
ZP-BZ-0007/19 Wykonanie kompleksowego remontu budynku biurowego Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 205 B. 10:17 23-07-2019 Przetargi Szczegóły
ZP-B-0004/19 – „Usunięcie szkód powstałych na skutek ruchu zakładu górniczego poprzez wykonanie rektyfikacji pionowej wraz z robotami towarzyszącymi oraz remontu budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na dz. 1043/1, 1040/1 w Brzeszczach przy ul. Ofiar Oświęcimia 24” 10:01 23-07-2019 Przetargi Szczegóły
RO-M-0020/19 – Dostawa ręcznej praski hydraulicznej oraz prasy szybko zaciskającej o napędzie nożnym wraz z osprzętem” dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. 09:47 23-07-2019 Przetargi Szczegóły