Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
KWK MY/01/18- „Dokumentacja techniczna: Wykonanie projektów technicznych likwidacji obiektów budowlanych w KWK „Mysłowice” wraz z kosztorysami i przedmiarami robót budowlanych wyszczególnionych obiektów budowlanych.” 10:40 23-04-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265-18/18-Wykonanie projektu wraz z dokumentacją oraz wycena dot.wymiany części infrastruktury sieci LAN…… 07:05 23-04-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265-20/18-Wyk. projektu tech.likwidacji obiektów budowl. ZPMW wraz z kosztorysami inwest. dla SRK KWK „Makoszowy” 09:49 21-04-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/CZOK-2265-06/18 „Dostawa przepływomierzy elektromagnetycznych dla Oddziału CZOK” 14:16 20-04-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK BD-2265-02/18-Wymiana 4 szt. ochronników przepięć w Stacji 110/6kV „Boże Dary” 12:14 20-04-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265-25/18- Wykonanie optymalizacji sieci sejsmologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem dostosowania jej geometrii do planu robót górniczych 12:13 20-04-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK M -2265-13/18 – „Określenie rzeczywistego czasu ujawniania się wpływów głównych… 11:31 20-04-2018 Przetargi Szczegóły
KWK J-M/08/18/19 – „Usługi laboratoryjne w zakresie badań prób powietrza, pyłów i wód oraz pomiarów zapylenia dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Jastrzębiu Zdroju KWK „Jas-Mos” wraz z odbiorem próbek i dostarczeniem wyników, obejmujące: Część I – Analiza powietrza kopalnianego, Część II – Określenie stężenia zapylenia powietrza oraz oznaczenie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki w pyle, Część III – Pomiar i określenie zapylenia powietrza na stanowiskach pracy pyłami szkodliwymi dla zdrowia, Część IV – Oznaczenie części niepalnych w pyle kopalnianym, oznaczenie intensywności osiadania pyłu, oznaczenie wskaźnika W (wilgotności), Część V – Precyzyjna analiza chromatograficzna powietrza kopalnianego, Część VI – Badania wód dołowych, Część VII – Badania wód powierzchniowych opadowych i dołowych przepompowywanych na powierzchnię” 09:47 20-04-2018 Przetargi Szczegóły
AZM/01/18- „Wybór rzeczoznawców majątkowych- wykonanie operatów szacunkowych składników substancji mieszkaniowej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. …” Część I i/lub Część II i/lub Część III i/lub Część IV i/lub Część V 09:00 20-04-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK C-2265-07/18 Świadczenie usług serwisowych kolejek podwieszanych własnych typu DLZ110F-II prod. FERRIT s. r. o. dla SRK S.A. oddz. KWK Centrum w 2018 roku 14:10 19-04-2018 Przetargi Szczegóły