Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/NZ/KWK S-2265-37A/18/19-Określanie składu prób gazowych pobieranych przez zamawiającego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Śląsk” 12:58 19-02-2019 Przetargi Szczegóły
R-CZOK-0001/19 „Dostawa sond hydrostatycznych dla Oddziału CZOK w Czeladzi” 11:58 19-02-2019 Przetargi Szczegóły
RO-KCL-0003/19-1 Dostawa gazów technicznych w roku 2019 dla SRK S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji. 10:01 19-02-2019 Przetargi Szczegóły
R-M-0007/19-Likwidacja toru 180 na bocznicy kolejowej KWK „Makoszowy” 13:02 15-02-2019 Przetargi Szczegóły
BZ/09/18/19 Wycena składników majątku….. 12:51 15-02-2019 Przetargi Szczegóły
R-BZ-0002/19 Wydanie i obsługa kart elektronicznych na posiłki profilaktyczne dla pracowników SRK S.A. 12:23 15-02-2019 Przetargi Szczegóły
KWK K/26/18/19 – „2. Rozbiórka 3 obiektów budowlanych ZPMW zlokalizowanych na terenie SRK S.A. KWK „Krupiński” Oddział w Suszcu wraz z likwidacją przyłączy, instalacji, urządzeń technicznych oraz pozostałego wyposażenia” 12:23 15-02-2019 Przetargi Szczegóły
SRK/KWKC-DOP/ZO-2265-1/2019 – Deratyzacja i dezynsekcja pomieszczeń socjalnych: łaźni oraz szatni pracowniczych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A Oddział KWK „Centrum“ 10:01 15-02-2019 Przetargi Szczegóły
KWK/08/18/19- „Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia na lata 2019-2020 dla Oddziałów SRK S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnia Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji.” 11:50 14-02-2019 Przetargi Szczegóły
R-PI/0001/19 Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych dla pracowników SRK S.A. Oddział w Piekarach Śląskich KWK „Piekary I” 11:39 14-02-2019 Przetargi Szczegóły