Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/TZ/KWK B-2265-04/17 „Dostawa rur z kołnierzami luźnymi i przyspawanymi pierścieniami dla SRK S.A. Oddział w Brzeszczach KWK „Brzeszcze Wschód”. 15:02 17-07-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/20B/17 „Aktualizacja i uzupełnienie projektu technicznego pompowni głębinowej „Jan Kanty” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” 14:47 17-07-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK P-2265-02/17 „Remont silników elektrycznych dla SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I” 14:34 17-07-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/AZM-2265-03/17 – Remont lokali mieszkalnych dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu Administracja Zasobów Mieszkaniowych – Część I i Część II 14:26 17-07-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK BD-2265-04/17 „Dostawa urządzeń pomiarowych …” 14:10 17-07-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK W-2265-04/17 – „Analiza sieci wentylacyjnej wraz z oceną kształtowania się zagrożenia metanowego oraz wentylacyjno-pożarowego dla określonych etapów likwidacji wyrobisk SRK S.A. Oddział Katowice KWK „Wieczorek I” 14:02 17-07-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-25/17 Dostawa absorbentu sodowo – wapniowego… 13:59 17-07-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-14/17Wykonanie prześwietlenia stanu technicznego rurociągu zrzutowego wód dołowych na powierzchni dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” w 2017r. 13:54 17-07-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-41/17 Badanie układów zespołów pompowych … 13:51 17-07-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK P-2265-07/17 „Dostawa środków ochrony indywidualnej 13:48 17-07-2017 Przetargi Szczegóły