Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
KWK K/10/17/18 – Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia … dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” na okres do 3 miesięcy”. 01:07 14-12-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/25A/17 Roboty szybowe…. 09:09 13-12-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/37/17 „Dostawa materiałów elektrycznych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” 15:14 12-12-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK C– 2265 –27A/17 – „Świadczenie usług serwisowych i remontowych przyrządów kontrolno pomiarowych” … III CZĘŚCI 14:33 12-12-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-51/17 – „Dostawa schodów górniczych metalowych” dla SRK S.A. Oddział CZOK w Czeladzi” 14:19 12-12-2017 Przetargi Szczegóły
KWK J-M/16/17/18- „Wymiana zbrojenia szybowego w szybie Jas IV dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos””. 14:12 12-12-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/55/17- Część I: „Dostawa rur oraz złączek rurowych” Część II: „Dostawa rur na Pompownie Oddziału CZOK” Część III: „Dostawa rur kołnierzowych DN 300” 12:51 12-12-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265-19/17 „Odbiór odpadów o kodzie 17 01 07 do unieszkodliwienia” 12:35 12-12-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK K-2265-08/17 Serwis lokomotyw dołowych typu Lea BM-12 oraz remonty ich podzespołów dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Krupiński” w Suszcu 12:27 12-12-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/40/17 – „Dostawa kabli i przewodów” – V części 09:56 12-12-2017 Przetargi Szczegóły