Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
AZM/02/17/18 -„Świadczenie usług kominiarskich” dla Oddziału w Bytomiu Administracja Zasobów Mieszkaniowych” 13:37 19-09-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK BD-2265-11/17- Wymiana odłączników podstacji GST 110/6 kV Tor I” dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary”. 14:49 18-09-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/AZM-2265-06A/17„Roboty dekarsko blacharskie na budynku mieszkalnym oraz naprawa muru oporowego w Sosnowcu przy ul. Mikołajczyka 32 będącym niedoformalizowaną Wspólnotą Mieszkaniową” dla SRK S.A. Oddział Administracja Zasobów Mieszkaniowych. 12:28 18-09-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK P-2265-11/17 „Wykonanie dwóch kwartalnych badań i ocen stanu technicznego obudowy szybu „Otylia” dla SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I” 12:11 18-09-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-43/17 – Wykonanie robót remontowo – budowlanych……… 11:58 18-09-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK BD-2265-04A/17 Dostawa urządzeń pomiarowych 11:56 18-09-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK P-2265-08/17- Dostawa spoiwa na bazie anhydrytu 11:55 18-09-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-04/17 Wykonanie projektów likwidacji oraz kosztorysów szybu „Południowego” i szybu IV 11:50 18-09-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/11A/17 Dostawa lutni elastycznych na Pompownię Pstrowski 10:10 18-09-2017 Przetargi Szczegóły
KWK C/22A/17 Remont pomp wysokociśnieniowych typu OW-250 dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” Część I – remont pomp OW- 250/7 szt. 2, Część II – remont pompy OW-250 R/8 szt. 1. 09:56 18-09-2017 Przetargi Szczegóły