Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
KWK B/03/17 „Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów, napraw bieżących i remontów oraz pogotowia awaryjnego. 09:16 05-07-2017 Przetargi Szczegóły
KWK/02/17 Zadanie nr 1: Projekt techniczny likwidacji powierzchniowych i podziemnych konstrukcji żelbetowych. Zadanie nr 2: Projekt techniczny likwidacji pozostałych naziemnych i podziemnych budowli górniczych 08:44 05-07-2017 Przetargi Szczegóły
KWK J-M/01/17 ” Dostawa i montaż rurociągu odmetanowania na poziomie -240″ dla Spólki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” 12:03 04-07-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/08/17 „Dostawa łączników do agregatów głębinowych dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.” 07:59 04-07-2017 Przetargi Szczegóły
KWK C/15/17 „Dostawa nahełmowych lamp górniczych wraz ze stanowiskiem do ładowania i komputerowym systemem nadzoru dla SRK S.A. Oddział KWK Centrum”. 13:41 03-07-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/11/17 „Dostawa wentylatorów, tłumików i lutni” 13:13 03-07-2017 Przetargi Szczegóły
KWK C/10/17 – „Wykonanie napraw i remontów silników elektrycznych, maszyn elektrycznych oraz zabezpieczenia awaryjnego dla silników maszyn wyciągowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum”. 11:09 03-07-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-27/17 – Część I: „Dostawa uszczelek i płyt klingerytowych”, Część II: „Dostawa pierścieni uszczelniających”, dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział CZOK. 08:22 30-06-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK W-2265-01/17 – Świadczenie usług pocztowych w zakresie przesyłek pocztowych” 09:56 29-06-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK-2265-06/17 „Budowa gazowej kotłowni grzewczej dla budynku biurowego Rejonu KWK „Wałbrzych – Nowa Ruda” w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 31-33”. 09:17 29-06-2017 Przetargi Szczegóły