Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/NZ/KWK BD -2265-16/17 Dostawa urządzeń pomiarowych 12:33 07-12-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK K-2265/09/17 „Świadczenie usług serwisu technicznego oraz zabezpieczenia energomaszynowego dla czterech ciągników ciernych spalinowych typu KP-96 wersji KPCS-96 produkcji Becker-Warkop” 10:39 07-12-2017 Przetargi Szczegóły
KWK P/08/17 – „Wykonanie projektów technicznych likwidacji obiektów Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla wraz z kosztorysem inwestorskim dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Pokój I”. 10:30 07-12-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/50/17 Likwidacja budynku rozdzielni głównej… 08:49 07-12-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK W– 2265 –09/17 Zakup Pompy zatapialnej przeznaczonej do pompowania wody kopalnianej 08:30 07-12-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/44/17/18 – „Aktualizacja i uzupełnienie projektu technicznego pompowni głębinowej „Jan Kanty” dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi. 13:50 05-12-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/AZM-2265-11/17/18 „Świadczenie kompleksowej obsługi technicznej i pogotowia awaryjnego w nieruchomościach stanowiących 100% własności SRK S.A. położonych na terenie gmin Wałbrzych, Boguszów – Gorce”. 14:28 30-11-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK J-M-2265-16/17 „Dostawa przyrządów pomiarowych do pomiaru stężeń gazów w wyrobiskach dołowych” dla SRK S.A. Oddział w Jastrzębiu – Zdroju KWK „Jas – Mos” 14:15 30-11-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-61/17 „Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” oraz Oddział Administracja Zasobów Mieszkaniowych na 2018 r.” 14:07 30-11-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK P-2265-15/17 „Wymiana odcinka rurociągu głównego odwadniania Ø 300 nad poziomem 600 w szybie Wanda” 11:48 30-11-2017 Przetargi Szczegóły