Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/NZ/KWK K-2265-08/17 Serwis lokomotyw dołowych typu Lea BM-12 oraz remonty ich podzespołów dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Krupiński” w Suszcu 12:27 12-12-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/40/17 – „Dostawa kabli i przewodów” – V części 09:56 12-12-2017 Przetargi Szczegóły
BZ/04/17/18 – WYKONANIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A. 14:57 08-12-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-57/17 Zabezpieczenie awaryjne dla silników i silników maszyn wyciągowych na rok 2017 dla SRK S.A. Oddział CZOK 10:42 08-12-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/BZ -2265-41/17 – Dostawa oprogramowania komputerowego… Część I – VII 08:12 08-12-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-49/17/18 Dostawa gazów jedno i wieloskładnikowych oraz mieszanki gazów dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” w 2018 r., w tym: Część I – Dostawa gazów technicznych, Część II – Dostawa tlenu medycznego, Część III – Dostawa wzorców gazów do chromatografii” 07:42 08-12-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-54/17 Część I: Świadczenie usług serwisowych urządzeń łączności i sygnalizacji szybowej typu ECHO, Część II: Świadczenie usług serwisowych układów łączności szybowej iskrobezpiecznej typu ITS, Część III: Świadczenie usług serwisowych urządzeń łączności szybowej telefonicznej typu TS-32 07:41 08-12-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/CZOK-2265-56/17 „Dostawa żarówek i świetlówek dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” 12:50 07-12-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK BD -2265-16/17 Dostawa urządzeń pomiarowych 12:33 07-12-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK K-2265/09/17 „Świadczenie usług serwisu technicznego oraz zabezpieczenia energomaszynowego dla czterech ciągników ciernych spalinowych typu KP-96 wersji KPCS-96 produkcji Becker-Warkop” 10:39 07-12-2017 Przetargi Szczegóły