Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/TZ/KWK C-2265-38/17 – „Dostawa sprzętu łączności ratowniczej” 13:19 05-09-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-30/17 „Świadczenie usług serwisowych kaskady podsynchronicznej górniczego wyciągu szybowego szybu „Witczak”… 12:51 05-09-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-39/17 – „Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w lokalu mieszkalnym nr 9 przy ul. Woźniaka 34 w Bytomiu” dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Bytomiu KWK „Centrum”. 12:43 05-09-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-23/17 Opracowanie dokumentacji projektowej drugiego zasilania stacji STR 20/6/0,5/0,4 kV 12:32 05-09-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-46/17 „Projekt grawitacyjnego skierowania wód kopalnianych z Pompowni Powstańców Śląskich-Bytom I” Oddziału CZOK, do systemu odwadniania WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary” Ruch „Bobrek”, Etap I: Projekt ujęcia, zabezpieczenia wyrobisk i dróg spływu w celu skierowania wód, dopływających do przepompowni 601 na poz. 760 m PS „Powstańców Śląskich-Bytom I”, do zrobów KWK „Bobrek-Piekary” Ruch „Bobrek”, poprzez nowe wyrobisko korytarzowe. 08:40 05-09-2017 Przetargi Szczegóły
KWK K-J/03/17 Naprawa szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego…. 07:26 05-09-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/25/17 Roboty szybowe w SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Cz. I-III 09:18 01-09-2017 Przetargi Szczegóły
KWK/03/17 Dostawa narzędzi, sprzętu, materiałów i wyposażenia do pompowni i warsztatu Cz. I-IV 09:17 01-09-2017 Przetargi Szczegóły
AZM/01/17- Część I „Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych w budynku mieszkalnym w Bytomiu przy ul. Leszczynowej 4 będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.” Część II „Wymiana pokrycia papowego, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych w budynku mieszkalnym w Zabrzu przy ul. Poległych Górników 4, będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.” 11:34 31-08-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK B-2265-05/17- Część I „Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania: „Rekultywacja zalewiska „F” Łężnik w Brzeszczach”, Część II Wykonanie dokumentacji objazdu szybu na podszybiu poz. 206 m szybu „Bańgów” 14:15 30-08-2017 Przetargi Szczegóły