Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
KWK BD/09/17 „Dostawa i montaż zestawów pompowych w ramach zadania „Modernizacja systemu głównego odwadniania KWK „Boże Dary” 10:21 23-11-2017 Przetargi Szczegóły
KWK K/05/17/18- „Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych oraz mleka dla pracowników SRK S.A. Oddziału KWK „Krupiński” w Suszcu” 10:19 23-11-2017 Przetargi Szczegóły
KWK C/37/17/18 – „Likwidacja szybu „Skarga” w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” w Bytomiu” 14:24 22-11-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/BZ-2265-40/17 Dostawa terenowego sprzętu geodezyjnego niezbędnego do bieżącej obsługi dla SRK S.A. w Bytomiu. 12:52 22-11-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK B-2265-10/17/18Wykonanie analiz powietrza kopalnianego oraz pomiarów zawartości części niepalnych w pyle kopalnianym dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Brzeszczach KWK „Brzeszcze Wschód” w roku 2018. 09:57 22-11-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/45/17/18 Świadczenie usług w zakresie dźwigów specjalistycznych… 08:55 22-11-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/BZ/- 2265-39/17- Dostawa sprzętu komputerowego 14:04 20-11-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK MY-2265-05-17/18- Opr.dok.proj.-koszt.:Rekul.zbior.Hubertus 12:30 20-11-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK-2265-10/17/18 pt. „Wykonanie w 2018r. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji usług mierniczo – geologicznych 10:29 20-11-2017 Przetargi Szczegóły
AZM/02A/17/18 – „Świadczenie usług kominiarskich wraz z wykonaniem rocznych przeglądów i czyszczeniem przewodów kominowych (raz na kwartał) oraz wykonanie doraźnych opinii kominiarskich (max 30) w nieruchomościach stanowiących 100% własności SRK S.A. położonych na terenie miast: Wałbrzych, Boguszów Gorce. dla Oddziału w Bytomiu Administracja Zasobów Mieszkaniowych 09:02 20-11-2017 Przetargi Szczegóły