Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/TZ/KWK C-2265-51/17 Część I „Projekt techniczny likwidacji górniczego wyciągu szybu „Rejtan” wraz z kosztorysem inwestorskim oraz pozwoleniami budowlanymi” dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” i/lub Część II „Wykonanie dokumentacji: projektów budowlano-wykonawczych likwidacji 11 obiektów budowlanych” dla SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze-Wschód”. 11:55 17-10-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK BD-2265-13/17- „Wykonanie badania i ocena stanu technicznego obudowy szybu „I” i „II”. 11:47 17-10-2017 Przetargi Szczegóły
KWK W/03/17 Likwidacja szybu „Poniatowski” wraz z wyposażeniem 11:47 17-10-2017 Przetargi Szczegóły
KWK C/18/17 – „Zabudowa rurociągu Dn 350 z wykładką z polietylenu – Etap I – zabudowa rur na poz. 372 m i poz. 585m, zabudowa w szybie „Staszic, częściowa dostawa rur i armatury dla Oddziału SRK KWK „Centrum” … 10:58 17-10-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/18A/17 – Roboty budowlane w Oddziale CZOK … 09:26 17-10-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/14A/17/18 – „Roboty budowlane w Oddziale CZOK: Naprawa dachu w budynku maszyny wyciągowej szybu „Bańgów”” 08:30 17-10-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-55/17 Wykonanie projektów: Część I: Projekt techniczny likwidacji sztucznego dna i zbiornika przepadu poniżej poziomu 774m w górniczym wyciągu szybowym szybu Budryk – przedział zachodni wraz z odtworzeniem muru szybowego i/lub: Część II: Projekt techniczny likwidacji urządzeń przyszybowych i kieszeni skipowych na poziomie 774m w górniczym wyciągu szybowym szybu Budryk – przedział zachodni dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” 14:52 16-10-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-44/17 – Likwidacja stacji paliw dla SRK S.A. 10:45 16-10-2017 Przetargi Szczegóły
KWK C/27/17 Remont pomp zatapialnych typu PSZ 125 – szt. 2 dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” 09:39 16-10-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-33/17-Część I: i/lub Część II: Wykonanie robót remontowo-budowlanychz tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego … w Bytomiu w budynku mieszkalnym… 12:55 13-10-2017 Przetargi Szczegóły