Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/TZ/MY-2265-04/16 – Projekt techniczny wraz z kosztorysem i pozwoleniem na budowę instalacji do odprowadzania wód dołowych KWK „Mysłowice” z szybu „Wschodni II” do rzeki Przemszy 13:46 03-06-2016 Przetargi Szczegóły
KWK R/03A/16 – Dokumentacja hydrogeologiczna… 13:07 03-06-2016 Przetargi Szczegóły
KWK M/39A/16 – Dostawa odzieży – 2 części 12:40 03-06-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-1/16 Wykonanie wzmocnienia podłoża wokół szybu „Park” 12:31 03-06-2016 Przetargi Szczegóły
KWK C/11/16 – Dostawa urządzeń dyspozytorskich dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” w Bytomiu. 11:14 03-06-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK- 2265-32/16 – „Dostawa drewna i wyrobów drewnianych” 07:42 03-06-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-28/16 Wykonywanie badań paliw stałych (węgla kamiennego) dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Zabrzu KWK Makoszowy 06:43 03-06-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-09/16 Projekt zagospodarowania złoża dla złoża Centrum dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Centrum” . 06:35 03-06-2016 Przetargi Szczegóły
CZOK/12/16 „Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn w zakresie górniczych wyciągów szybowych wraz z wyposażeniem szybowym, w Oddziale Centralny Zakład Odwadniania Kopalń 09:47 02-06-2016 Przetargi Szczegóły
KWK M/15/16 Likwidacja kompleksu zmechanizowanego ze ściany i61 w pokładzie 405/2” dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. 09:26 02-06-2016 Przetargi Szczegóły