Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/TZ/CZOK-2265-45/17 Dostawa materiałów budowlanych…… 13:58 30-10-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK BD-2265-15/17 „Dostawa pomp zatapialnych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” 09:43 30-10-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/32/17 – „Dostawa armatury” dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń części I-VI 08:28 30-10-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-25A/17 – „Dostawa materiałów eksploatacyjnych górniczych” 11:41 27-10-2017 Przetargi Szczegóły
KWK J-M/06A/17/18 – „Świadczenie usług serwisu technicznego, napraw bieżących, przeglądów okresowych oraz dostawa części zamiennych, podzespołów, zespołów do urządzeń elektrycznych w stacjach wentylatorów głównych Jas IV i Jas VI” dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos” 09:39 27-10-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/42/17 Roboty elektryczne dla SRK S.A. dla Oddziału CZOK 13:58 26-10-2017 Przetargi Szczegóły
KWK C/08/17 – „Zabudowa kabli elektroenergetycznych od rozdzielni głównej 6 kV do szybu i w szybie Budryk, rozbudowa kanałów kablowych od rozdzielni głównej 6 kV do szybu Budryk oraz modernizacja pól kablowych w rozdzielni głównej 6 kV” dla Oddziału SRK S.A. KWK „Centrum” 08:50 25-10-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK J-M-2265-14/17 – „Dostawa wentylatora lutniowego ϕ 800 wraz z wyposażeniem” 08:43 25-10-2017 Przetargi Szczegóły
KWK BD/19/17 Likwidacja obiektów powierzchniowych Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla,,, 12:46 24-10-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK BD– 2265 –12/17 Wykonanie analiz chromatograficznych powietrza kopalnianego dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” 12:31 24-10-2017 Przetargi Szczegóły