Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/TZ/KWK C-2265-61/17 Remont rozrusznika elektrolitycznego …. 12:36 07-11-2017 Przetargi Szczegóły
KWK C/22B/17 „Remont pomp wysokociśnieniowych typu OW-250 13:01 31-10-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-11/17- Część I: Remont wózków hamulcowych typu WHR-1 produkcji Remasz Część II: Remont i legalizacja przyrządów kontrolno- pomiarowych produkcji firmy „NOVA” Część III: Remont i legalizacja przyrządów kontrolno- pomiarowych oraz przyrządów do obsługi aparatów regeneracyjnych produkcji firmy „FASER” 12:52 31-10-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-50/17 Dostawa drewna kopalnianego dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. 12:37 31-10-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK J-M– 2265 –13A/17 Wykorzystanie Przewoźnego Wyciągu Ratowniczego do wykonania kontroli stanu technicznego obmurza szybu wydechowego nieuzbrojonego Jas VI dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” 12:33 31-10-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-08/17 „Dostawa środków chemicznych do konserwacji i eksploatacji ratowniczych aparatów regeneracyjnych i ewakuacyjnych dla KWK „Makoszowy” 12:21 31-10-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK W – 2265-07/17- Oprac.projektu tech. likw.szybu „Wschodni” 12:16 31-10-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-57/17 Serwis systemu monitorowania stanu technicznego wentylatorów… 12:11 31-10-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-45/17 Dostawa materiałów budowlanych…… 13:58 30-10-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK BD-2265-15/17 „Dostawa pomp zatapialnych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” 09:43 30-10-2017 Przetargi Szczegóły