Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/TZ/KWK C-2265-44/17 – Likwidacja stacji paliw dla SRK S.A. 10:45 16-10-2017 Przetargi Szczegóły
KWK C/27/17 Remont pomp zatapialnych typu PSZ 125 – szt. 2 dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” 09:39 16-10-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-33/17-Część I: i/lub Część II: Wykonanie robót remontowo-budowlanychz tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego … w Bytomiu w budynku mieszkalnym… 12:55 13-10-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-52/17- „Szycie kompletnych mundurów górniczych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu. 12:19 13-10-2017 Przetargi Szczegóły
KWK A/06/17 Wykonanie robót budowlanych związanych z pionową rektyfikacją budynku mieszkalnego jednorodzinnego na parceli nr 4003/22 w Radlinie przy ul. Wrzosowej. 10:32 13-10-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/28A/17 – „Remont zawieszeń lin nośnych i wyrównawczych oraz zacisków zrębowych dla Oddziału CZOK „ 09:19 13-10-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/15/17 – Roboty szybowe w Oddziale CZOK Część I – VI 17:04 12-10-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/AZM-2265-08/17 Roboty dekarsko blacharskie, wymiana okien w częściach wspólnych, wykonanie iniekcji ścian i remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym w Bytomiu przy ul. Dąbrowskiego 5 dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział Administracja Zasobów Mieszkaniowych. 13:49 12-10-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-20A/17- Dostawa baterii i akumulatorów 13:23 12-10-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK J-M– 2265 –13/17 Wykorzystanie Przewoźnego Wyciągu Ratowniczego do wykonania kontroli stanu technicznego obmurza szybu wydechowego nieuzbrojonego Jas VI dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” 13:10 12-10-2017 Przetargi Szczegóły