Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
KWK C /06/17 – „Roboty szybowe w KWK „Centrum” 14:26 02-05-2017 Przetargi Szczegóły
KWK C/23/16/17/N – „Zasyp rury szybowej szybu Jan wraz z likwidacją budynku wieży szybu … „ 13:31 02-05-2017 Przetargi Szczegóły
KWK K-J/01/17 „Świadczenie usług utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu górniczego w zakresie energomaszynowym, bhp i nadzoru budowlanego na rok 2017 w SRK S.A. Oddział KWK „Kazimierz Juliusz” w Sosnowcu. 06:59 02-05-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-05/17- „Budowa linii kablowej 6kV z napowietrznej do ziemi po zmienionej trasie dla potrzeb zasilania rozdzielni 6kV na stawach osadowych” 13:01 28-04-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-01A/17- „Świadczenie usług w zakresie przeglądów, napraw i legalizacji sprzętu ratowniczego produkcji FASER S.A. 11:38 28-04-2017 Przetargi Szczegóły
BZ/WR/01/17/18 – Część I: „Kompleksowa obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. przy wykorzystaniu aktualnie eksploatowanego systemu informatycznego … 11:21 28-04-2017 Przetargi Szczegóły
KWK R/WR/01/17/18 – „Świadczenie usług w zakresie utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu górniczego KWK „Rozbark V” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A, Oddział KWK „Rozbark V”. 11:19 28-04-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-10/17- „Remont i legalizacja wózków hamulcowych typu WHR-1 oraz WHR-1/N/78 produkcji REMASZ dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” w Bytomiu. 11:17 28-04-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK– 2265 –2/17/18 – „Wykonywanie analiz fizykochemicznych, radiochemicznych i bakteriologicznych wód kopalnianych… 11:16 28-04-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-15/17 – Wykonanie nieniszczących badań wytrzymałościowych konstrukcji tam wodnych TW-3, TW-4 i TW-5 zabudowanych w wyrobiskach górniczych na poziomie 630 w Pompowni „Chorzów” Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń w Czeladzi” 09:55 28-04-2017 Przetargi Szczegóły