Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/TZ/KWK C-2265-9/17 „Pomiary deformacji Terenu Górniczego „Bytom – Centrum 1″, pomiary na terenie zakładu górniczego KWK Centrum i pomiary urządzeń wyciągowych” 14:02 09-05-2017 Przetargi Szczegóły
KWK C/WR/03/16/17 – Rozszerzenie zakresu umowy o Oddziały KWK „Wieczorek I”, KWK „Krupiński” oraz KWK „Rozbark V” na zadanie: „Świadczenie usług związanych z ratownictwem górniczym oraz zapewnienie badań, kursów, szkoleń ratowników i osób dozoru dla oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w 2017 roku. 13:05 05-05-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK J-M-2265-03/17Wykonanie usług rzeczoznawczych i specjalistycznych w zakresie badań górniczych wyciągów szybowych i ich elementów dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas – Mos” w 2017 roku. 13:33 04-05-2017 Przetargi Szczegóły
KWK K/01/17 – Dostawa siarczanu sodu (Na2SO4) w postaci płynnej do instalacji zlokalizowanej na terenie SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Suszcu Kopalna Węgla Kamiennego „Krupiński” 11:06 04-05-2017 Przetargi Szczegóły
KWK K/WR/03/17 – „Świadczenie usług w zakresie utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu górniczego KWK „Krupiński”… 10:28 04-05-2017 Przetargi Szczegóły
KWK C /06/17 – „Roboty szybowe w KWK „Centrum” 14:26 02-05-2017 Przetargi Szczegóły
KWK C/23/16/17/N – „Zasyp rury szybowej szybu Jan wraz z likwidacją budynku wieży szybu … „ 13:31 02-05-2017 Przetargi Szczegóły
KWK K-J/01/17 „Świadczenie usług utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu górniczego w zakresie energomaszynowym, bhp i nadzoru budowlanego na rok 2017 w SRK S.A. Oddział KWK „Kazimierz Juliusz” w Sosnowcu. 06:59 02-05-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-05/17- „Budowa linii kablowej 6kV z napowietrznej do ziemi po zmienionej trasie dla potrzeb zasilania rozdzielni 6kV na stawach osadowych” 13:01 28-04-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-01A/17- „Świadczenie usług w zakresie przeglądów, napraw i legalizacji sprzętu ratowniczego produkcji FASER S.A. 11:38 28-04-2017 Przetargi Szczegóły