Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/TZ/KWK K-J-2265-06/16- „Dostawa 7 sztuk elastycznych przewodów tłocznych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Sosnowcu KWK „Kazimierz- Juliusz”. 09:34 20-05-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-20/16 „Dostawa Fabrycznie nowych stropnic stalowych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Zabrzu Kopalnia Węgla Kamiennego „Makoszowy” 08:18 20-05-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK- 2265-24/16 – Naprawa rur” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. 14:53 19-05-2016 Przetargi Szczegóły
KWK C/06/16 – Dostawa odzieży roboczej i środków ochrony osobistej… 13:41 19-05-2016 Przetargi Szczegóły
CZOK/11/16 Wykonanie badania i ocena stanu technicznego 07:41 18-05-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-33/16 -„Dostawa 30 sztuk aparatów ucieczkowych” 07:29 18-05-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK M – 2265 – 35 /16- „Badanie i ocena stanu zagrożenia wybuchem pyłów w obiektach i pomieszczeniach Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla KWK „Makoszowy” oraz kwalifikacja obiektów i urządzeń technologicznych tego Zakładu pod względem obciążenia ogniowego oraz zagrożenia wybuchem par cieczy i gazów w ZPMW O/KWK „Makoszowy” 14:52 17-05-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/AZM-2265-01/16 – Rozbiórka budynku mieszkalnego w Wałbrzychu 14:18 17-05-2016 Przetargi Szczegóły
KWK K-J/02/16 – „Opracowanie dokumentacji technicznej likwidacji obiektów budowlanych wraz z kosztorysem inwestorskim: Część I – w rejonie Kazimierz 42 obiekty. Część II – w rejonie Juliusz 11 obiektów” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Sosnowcu KWK Kazimierz – Juliusz” 11:16 17-05-2016 Przetargi Szczegóły
KWK M/18/16 – „Naprawy serwisowe i legalizacje wag wagonowych, samochodowych i uchylnych zabudowanych w ZMPW 14:41 13-05-2016 Przetargi Szczegóły