Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/TZ/KWK M– 2265 –28/17 Wykonanie kompleksowych usług pralniczych w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” 10:00 11-10-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/34A/17- Dostawa elementów trasy kolejki w Oddziale Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi: Dostawa elementów drogi transportu- Pompownia stacjonarna „Dębieńsko” 09:51 11-10-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-42/17 Dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń aktywnych sieci….. 09:36 11-10-2017 Przetargi Szczegóły
KWK K-J/02/17- „Likwidacja obiektów budowlanych Zakładu Przeróbki Mechanicznej oraz budynków warsztatowo- magazynowych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i urządzeń przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami Część I: zadanie 1-13; Część II: zadanie 1-18 dla SRK S.A. Oddział KWK „Kazimierz Juliusz” w Sosnowcu w tym: Część I, Część II. 07:44 11-10-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-45/17- Wykonanie robót remontowo-budowlanych 12:15 10-10-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/35/17- „Dostawa wyrobów hutniczych”. 09:23 09-10-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-47/17 – „Serwis lamp osobistych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi 15:04 06-10-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-29/17/18 – Świadczenie usług w zakresie prania 14:44 06-10-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-17/17 Pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (wraz z oceną higieniczna oraz doborem środków ochron indywidualnych dla hałasu i wibracji) pomiary stężeń pierwiastków lub związków chemicznych na stanowiskach pracy załogi dołowej i powierzchniowej w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. 09:29 06-10-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK K-2265-05/17 „Opracowanie dokumentacji budowlanej likwidacji 8 obiektów budowlanych wraz z przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Krupiński” w Suszcu”. 09:25 06-10-2017 Przetargi Szczegóły