Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/TZ/CZOK-2265-39/17 – „Dostawa szelek bezpieczeństwa” 08:36 06-10-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK J-M-2265-10/17 – „Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników… 08:19 06-10-2017 Przetargi Szczegóły
KWK K/06/17-Część I: i/lub Część II: Dostawa środków ochrony indywidualnej odzieży i obuwia roboczego… dla pracowników Oddziałów SRK S.A. … 08:07 06-10-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-24/17 Świadczenie usług serwisowych pól rozdzielczych6 kV II części dla SRK S.A. O/KWK „Centrum” 14:33 05-10-2017 Przetargi Szczegóły
„Dostawa olejów i smarów dla Oddziału CZOK Część I: Dostawa olejów Część II: Dostawa smarów Części III: Dostawa oleju elektroizolacyjnego” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń 14:22 05-10-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK J-M– 2265 –11/17 – „Dostawa lutni elastycznych, tłoczących Ø800 mm i Ø1000 mm wraz ze złączami” oraz transportem do SRK S.A Oddział KWK „Jas – Mos”. 14:09 05-10-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/31A/17 – Dostawa rur dla Oddziału w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń 11:14 05-10-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK J-M-2265-06A/17 „Świadczenie serwisu pogwarancyjnego…” 10:22 04-10-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/34/17- Dostawa elementów trasy kolejki w Oddziale Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi 09:59 04-10-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-34/17 Projekt wymiany rurociągów tłocznych…… 14:30 03-10-2017 Przetargi Szczegóły