Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/TZ/CZOK–2265–60/16 – „Badanie układów zespołów pompowych oraz wentylatorów” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń 14:16 13-12-2016 Przetargi Szczegóły
CZOK/58/16/N – Dostawa kół linowych, osi oraz łożysk kół linowych wieży szybowej szybu „Wentylacyjno- Podsadzkowy” 08:28 12-12-2016 Przetargi Szczegóły
BZ/11/16/N-Dostawa sprzętu komputerowego… 14:47 09-12-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK R – 2265-10/16 Dostawa górniczego wentylatora lutniowego….. 14:43 09-12-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK BD-2265-17/16 – „Projekt techniczny likwidacji szybu „Czułów” 14:37 09-12-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-26A/16/17 Wykonywanie pomiarów stężeń energii potencjalnej…. 08:34 09-12-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK M – 2265-67/16 Ocena stanu zagrożenia powodziowego…. 08:29 09-12-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK BD-2265-18/16 – „Wymiana przekładników prądowo-napięciowych podstacji 110/6 kV KWK Boże Dary” 07:48 09-12-2016 Przetargi Szczegóły
KWK M/47/16/17 Świadczenie usług w zakresie profilaktyki i zwalczania zagrożeń naturalnych dla oddziałów SRK S.A. w 2017r. Część I: Wykonanie pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożeń pożarowych, dla KWK „Makoszowy”, Część II: Wykonanie pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożenia wybuchem pyłu węglowego dla KWK „Makoszowy”, Część III: Wykonanie pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożenia wybuchem pyłu węglowego dla KWK „Centrum” Część IV: Wykonanie pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożeń metanowych oraz klimatycznych Część V: Wykonanie pomiarów i badań z zakresu oceny i prognozy zagrożenia wybuchem pyłu węglowego dla KWK „Boże Dary”. 09:46 08-12-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/BZ-2265-38/16 – „Dostawa systemu do centralnego zarządzania infrastrukturą informatyczną przedsiębiorstwa oraz procesami dostarczania wsparcia usług IT dla SRK S.A.” 14:15 07-12-2016 Przetargi Szczegóły