Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/TZ/KWK P-2265-09/17/18 Serwis Stacji Uzdatniania Wody Dołowej dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskiej 14:24 03-10-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK J-M-2265-12/17/18- „Kompleksowe świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju.” 13:30 03-10-2017 Przetargi Szczegóły
KWK C/24/17 – „Przebudowa sieci energetycznej na powierzchni w związku z likwidacją obiektów budowlanych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” 09:59 03-10-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C– 2265 –34/17 Projekt techniczny zmian w magistralnej sieci teletechnicznej w związku z planowaną likwidacją wyrobisk dołowych dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum”. 14:19 02-10-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK R-2265-01/17 – Analiza stanu zagrożenia wodnego w aspekcie zmian warunków hydrogeologicznych związanych z dalszym podnoszeniem poziomu wody w wyrobiskach górniczych Oddziału KWK „Rozbark V” do rzędnej -249,0m (poziom 540m) 13:30 02-10-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/38/17/18 Zabudowa kompletnych stanowisk pompowych… 07:47 02-10-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK W I-2265-06/17 Opracowanie projektów technicznych likwidacji 18-tu obiektów budowlanych w rejonie szybu „Wschodni” 11:33 29-09-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-42A/17 Dostawa drewna i wyrobów drewnianych: Część I – Wyroby z drewna i/lub Część II – Drewno kopalniane 11:28 29-09-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK P-2265-10/17 „Analiza sieci wentylacyjnej wraz z oceną kształtowania się stanu zagrożeń wentylacyjnych dla określonych etapów likwidacji wyrobisk dołowych w 2017r. ” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Pokój I” 11:26 29-09-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C– 2265 –27/17 „Świadczenie usług serwisowych i remontowych przyrządów kontrolno pomiarowych” VI części 11:10 29-09-2017 Przetargi Szczegóły