Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/TZ/KWK M-2265-18/17 „Sporządzenie zamiennej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy w Zabrzu pn.: „Nadbudowa obwałowań rzeki Kłodnicy w km 57+431 – 58+105 wraz z przebudowa napowietrznej linii 110 kV w zakresie podwyższenia terenu wokół słupa 29” umożliwiającej złożenie wniosku o zmianę posiadanego pozwolenia na budowę Nr 104/416 wydanego przez Wojewodę Śląskiego dnia 24 sierpnia 2016r..” 11:07 29-09-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-44A/17 Wykonanie badawczego otworu hydrogeologicznego 10:47 29-09-2017 Przetargi Szczegóły
KWK BD/16/17 Likwidacja Szybu „Czułów” wraz z wyposażeniem…. 07:43 28-09-2017 Przetargi Szczegóły
KWK K/02/17/18 – „Świadczenie usług w zakresie utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu górniczego SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński” 13:37 27-09-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-41/17 Wykonanie dokumentacji technicznych wraz z kosztorysami inwestorskimi dla następujących obiektów na terenie KWK „Centrum” w Bytomiu: Część I: Remont dachu w budynku „Łaźni Dozoru Wyższego” oraz „Łaźni Hakowej” Część II: Remont pomieszczeń działu TMG, TSG oraz TLP w budynku Dyrekcji 08:01 27-09-2017 Przetargi Szczegóły
KWK C/23/17 – „Wykonanie częściowych ciągów wodnych, p.poż i ciepłowniczych p.poż po likwidacji zakładu przeróbki mechanicznej węgla i obiektów na powierzchni na terenie SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” 07:15 27-09-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK-2265-05/17 Likwidacja pozostałości infrastruktury technicznej 09:56 26-09-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/30A/17- „Remont hydraulicznego podnośnika do rur typu HPR” 08:37 26-09-2017 Przetargi Szczegóły
KWK B/05/17 – Przebudowa pompowni P1 zlokalizowanej na działce nr 1179/2… 14:26 25-09-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-37A/17- „Dostawa suszarki do worków, węży i aparatów ochrony dróg oddechowych dla Stacji Ratownictwa Górniczego SRK S.A.” 12:49 25-09-2017 Przetargi Szczegóły