Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/TZ/KWK J-M-2265-08A/17 Dostawa produktu ubocznego…. 09:50 22-09-2017 Przetargi Szczegóły
KWK M/08/17 Dostawa materiałów budowlanych do budowy tam izolacyjnych.. 07:56 22-09-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-13/17 „Świadczenie usług serwisowych kolejek własnych produkcji FAMUR S.A.- Systemy Transportowe PIOMA eksploatowanych w SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy w 2017r.” 07:45 22-09-2017 Przetargi Szczegóły
KWK MY/03A/17 Przystosowanie infrastruktury powierzchniowej przy szybie „Wschodnim II”…… 13:52 21-09-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK J-M-2265-07/17 „Dostawa samochodu służbowego do przewozu osób dla Oddziału SRK S.A. KWK „Jas-Mos” 13:42 21-09-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK P-2265-12/17 „Remont kapitalny pompy OW-100B/9 dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskiej” 13:02 21-09-2017 Przetargi Szczegóły
KWK BD/15/17/18 Zabezpieczenie antykorozyjne wieży wyciągowej szybu II …. 07:24 21-09-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK P– 2265 –04/17 Ekspertyza dotycząca możliwości skierowania wód dopływających do KWK „Pokój I” do kopalń sąsiednich po likwidacji Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I” 13:08 20-09-2017 Przetargi Szczegóły
KWK K/03/17 Wykonanie 10 korków przeciwwybuchowych ze spoiw szybkowiążących przeznaczonych do budowy tam przeciwwybuchowych w wyrobiskach Oddziału KWK „Krupiński”. 12:03 20-09-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-50/17 – „Dostawa sprzętu serwerowego i oprogramowania niezbędnego do bieżącej obsługi” 11:23 20-09-2017 Przetargi Szczegóły