Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/NZ/KWK-2265-12/18/19 „Dokumentowanie comiesięcznego monitoringu wpływu zatapiania zlikwidowanej KWK „Siersza” na środowisko, bieżące prognozowanie zagrożeń wodnych związanych z zatapianiem kopalni oraz monitorowanie przepływu wód w latach 2019-2021 dla SRK S.A. Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji” 12:43 23-10-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-22656-45/18-Likwidacja toru nr 180 na bocznicy kolejowej KWK „Makoszowy” 12:42 23-10-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK–2265–13/18/19 Udzielanie świadczeń medycyny pracy – dla potrzeb Oddziałów SRK S.A. w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2020r. w części dotyczącej pracowników Oddziału SRK S.A. w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji. 12:32 23-10-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK A-2265-06A/18 Pobieranie prób i analiza odpadów górniczych z terenu zwałowiska „Wrzosy I” położonego w Pszowie przy ulicy Kraszewskiego w celu określenia jakości zabudowanego materiału skalnego dla SRK S.A. Oddział KWK Anna. 12:28 23-10-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK K-2265-29/18/19 Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (kod 20 03 01) pochodzących z SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” wraz z dzierżawą pojemników KP-7 na rok 2019 12:23 23-10-2018 Przetargi Szczegóły
KWK A/04/18- „Likwidacja 2 obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i instalacji integralnie związanych z tymi obiektami. Zadanie 1. Likwidacja budynku sklepu z zamiennikami- ZZG Zadanie 2. Likwidacja istniejącej sieci ciepłowniczej posadowionej na estakadzie 2 x DN – 300.” 11:56 23-10-2018 Przetargi Szczegóły
KWK S/04A/18 – Remont pomp odwadniających typu PSZ dla SRK S.A. Oddział KWK Śląsk 11:03 23-10-2018 Przetargi Szczegóły
KWK K/21/18 – „Wykonanie 23 sztuk otworów badawczych, zlokalizowanych na terenie budowli ziemnej zlokalizowanej na północ od zakładu głównego SRK S.A. Oddział Suszec KWK „Krupiński” wraz z pobraniem prób w celu określenia ilości zabudowanego materiału skalnego oraz określenie jego parametrów technicznych” 10:57 23-10-2018 Przetargi Szczegóły
KWK B/07/18 Likwidacja budynku przygotowania podsadzki…. 10:46 23-10-2018 Przetargi Szczegóły
Dostawa pyłu kamiennego – przeciwwybuchowego (20 ton) dla SRK S.A. Oddział KWK Wieczorek II. 09:44 23-10-2018 Przetargi Szczegóły