Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Usługa dostawy internetu w technologii światłowodowej wraz z dzierżawą urządzeń dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” 07:33 14-12-2018 Przetargi Szczegóły
KWK/10/18/19 Rekultywacja poprzez regulację stosunków wodnych ….. 07:20 14-12-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265-68/18/19 „Dostawa oleju napędowego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019 roku” 07:06 14-12-2018 Przetargi Szczegóły
„Dzierżawa kontenerów, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych niesegregowanych (odpady zmieszane) z terenu SRK S.A. Oddział „Wieczorek I” 10:54 13-12-2018 Przetargi Szczegóły
Dostawa spalinowej zamiatarki wielofunkcyjnej z funkcją odśnieżania dla SRK S.A. w Bytomiu, Oddział KWK „Śląsk” 10:29 13-12-2018 Przetargi Szczegóły
Dostawa komputera przenośnego dla SRK S.A. Oddział KWK „Śląsk” w Rudzie Śląskiej 10:08 13-12-2018 Przetargi Szczegóły
PRZZ/0896-1 – Dostawa wyposażenia sali szkoleniowej dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju 07:44 13-12-2018 Przetargi Szczegóły
Zakup anemometrów skrzydełkowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Katowicach, KWK „Wieczorek II”. 07:32 13-12-2018 Przetargi Szczegóły
KWK P/07/18/19 – „Świadczenie usług w zakresie utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu górniczego SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I” w latach 2019-2020” 13:22 12-12-2018 Przetargi Szczegóły
Utrzymanie ciągłe kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz odbiór i wywóz nieczystości ciekłych (bytowych) z terenu SRK S.A. Oddział Wieczorek I. 12:43 12-12-2018 Przetargi Szczegóły