Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
CZOK/11A/17 Dostawa lutni elastycznych na Pompownię Pstrowski 10:10 18-09-2017 Przetargi Szczegóły
KWK C/22A/17 Remont pomp wysokociśnieniowych typu OW-250 dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” Część I – remont pomp OW- 250/7 szt. 2, Część II – remont pompy OW-250 R/8 szt. 1. 09:56 18-09-2017 Przetargi Szczegóły
KWK J-M/07/17 – Wzmocnienie obudowy poprzez nakładanie torkretu natryskowego w SRK S.A. Oddział KWK „Jas – Mos” 08:30 18-09-2017 Przetargi Szczegóły
BZ/02/17 – Wycena wartości godziwej … Część I i Część II 13:58 14-09-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-08B/17- Świadczenie usług precyzyjne próby powietrza 13:42 14-09-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/04/17/18 – „Dzierżawa przetwornicy tyrystorowej dla potrzeb zasilania silnika napędowego maszyny wyciągowej szybu „Kolejowy I” … 10:56 14-09-2017 Przetargi Szczegóły
KWK M/06A/17 „Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w nawierzchni ulicy Brzeg w Przyszowicach – remont przez przedsiębiorcę” 11:28 12-09-2017 Przetargi Szczegóły
KWK C/09/17 Dostawa lokomotywy torowej dołowej o napędzie spalinowym 12:37 08-09-2017 Przetargi Szczegóły
KWK BD/14/17 Wykonanie tam … 08:39 08-09-2017 Przetargi Szczegóły
KWK A/ 05/ 17 Likwidacja budynku podstacji 6kV szyb „Ryszard II” wraz z liniami kablowymi i kanałami dla SRK S.A. Oddział KWK „Anna” 13:53 06-09-2017 Przetargi Szczegóły