Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
KWK C/09/17 Dostawa lokomotywy torowej dołowej o napędzie spalinowym 12:37 08-09-2017 Przetargi Szczegóły
KWK BD/14/17 Wykonanie tam … 08:39 08-09-2017 Przetargi Szczegóły
KWK A/ 05/ 17 Likwidacja budynku podstacji 6kV szyb „Ryszard II” wraz z liniami kablowymi i kanałami dla SRK S.A. Oddział KWK „Anna” 13:53 06-09-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK K-2265-03/17 – Wymiana liny wyrównawczej okrągłej Ø 47 mm… 09:10 06-09-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-28/17 – Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Rekultywacja zdegradowanych terenów leśnych – Pole F1 w Bytomiu – Miechowicach” 08:21 06-09-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-38/17 – „Dostawa sprzętu łączności ratowniczej” 13:19 05-09-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-30/17 „Świadczenie usług serwisowych kaskady podsynchronicznej górniczego wyciągu szybowego szybu „Witczak”… 12:51 05-09-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-39/17 – „Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w lokalu mieszkalnym nr 9 przy ul. Woźniaka 34 w Bytomiu” dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Bytomiu KWK „Centrum”. 12:43 05-09-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-23/17 Opracowanie dokumentacji projektowej drugiego zasilania stacji STR 20/6/0,5/0,4 kV 12:32 05-09-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-46/17 „Projekt grawitacyjnego skierowania wód kopalnianych z Pompowni Powstańców Śląskich-Bytom I” Oddziału CZOK, do systemu odwadniania WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary” Ruch „Bobrek”, Etap I: Projekt ujęcia, zabezpieczenia wyrobisk i dróg spływu w celu skierowania wód, dopływających do przepompowni 601 na poz. 760 m PS „Powstańców Śląskich-Bytom I”, do zrobów KWK „Bobrek-Piekary” Ruch „Bobrek”, poprzez nowe wyrobisko korytarzowe. 08:40 05-09-2017 Przetargi Szczegóły