Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
KWK K-J/03/17 Naprawa szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego…. 07:26 05-09-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/25/17 Roboty szybowe w SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Cz. I-III 09:18 01-09-2017 Przetargi Szczegóły
KWK/03/17 Dostawa narzędzi, sprzętu, materiałów i wyposażenia do pompowni i warsztatu Cz. I-IV 09:17 01-09-2017 Przetargi Szczegóły
AZM/01/17- Część I „Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych w budynku mieszkalnym w Bytomiu przy ul. Leszczynowej 4 będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.” Część II „Wymiana pokrycia papowego, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych w budynku mieszkalnym w Zabrzu przy ul. Poległych Górników 4, będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.” 11:34 31-08-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK B-2265-05/17- Część I „Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania: „Rekultywacja zalewiska „F” Łężnik w Brzeszczach”, Część II Wykonanie dokumentacji objazdu szybu na podszybiu poz. 206 m szybu „Bańgów” 14:15 30-08-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/19/17 – „Opracowanie projektów likwidacji obiektów budowlanych w rejonie szybu „Staszic” 13:57 30-08-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK K-2265-02A/17 – Wymiana dwóch kompletów zawieszeńdwulinowych wielkość 6… 11:17 30-08-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK BD– 2265 -09/17 Naprawa szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w drodze krajowej nr 86 na długości 990m w km od 9,018 do 10,008 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” 10:50 30-08-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK W-2265-05/17 Dostawa środków ochrony indywidualnej….. 11:10 29-08-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-26/17 – „Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne w związku z zakończenie i zmianą poziomu odwadniania likwidowanego zakładu górniczego SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” z siedzibą w Bytomiu” 10:25 24-08-2017 Przetargi Szczegóły