Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/TZ/CZOK-2265-12A/17 Naprawa i legalizacja przyrządów pomiarowych typu: X-am 5000/5600, Pac 5500 – O2 12:46 18-08-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-21/17 Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki…. 08:08 18-08-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/18/17 – Roboty budowlane w Oddziale CZOK Część I: Zabudowa kontenera socjalnego z aneksem sanitarnym – Pompownia „Siemianowice” Część II: Wymiana rurociągu p.poż. DN150 od szybu Gigant do zbiornika powierzchniowego p.poż., remont stacji redukcyjnej na poz. 575m i poz. 825m, Część III: Remont ścian zewnętrznych, wewnętrznych oraz konstrukcji dachu budynku hali sprężarek, rozdzielni wraz z kanałami kablowymi – etap II – Pompownia „Pstrowski” Część IV: Wykonanie remontu schodów wejściowych do rozdzielni 6kV R-S – Pompownia „Szombierki” Część V: Naprawa kabla 6kV relacji rozdzielnia 6kV R-01 pole nr 6 do rozdzielni 6kV R-02 pole nr 3 – Pompownia „Powstańców Śląskich”. 13:09 17-08-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/29/17 Dostawa materiałów do wzmocnienia wyrobisk górniczych 09:03 17-08-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/10/17/18 Dostawa pomp 09:03 17-08-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/23A/17 – „Projekt techniczny wyzbrojenia szybu „Fortuna II” Pompowni „Kleofas” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” 13:01 14-08-2017 Przetargi Szczegóły
KWK W/01/17 – „Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych oraz mleka dla pracowników SRK S.A. Oddziału w Katowicach KWK „Wieczorek I” w 2017 r.” 12:46 14-08-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-18/17 Remont suwnicy wraz z dostosowaniem… 14:08 11-08-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/30/17-„Remont hydraulicznego podnośnika do rur typu HPR” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. 13:02 11-08-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-37/17- „Dostawa suszarki do worków, węży i aparatów ochrony dróg oddechowych dla Stacji Ratownictwa Górniczego SRK S.A.” 13:01 11-08-2017 Przetargi Szczegóły