Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
CZOK/29/17 Dostawa materiałów do wzmocnienia wyrobisk górniczych 09:03 17-08-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/10/17/18 Dostawa pomp 09:03 17-08-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/23A/17 – „Projekt techniczny wyzbrojenia szybu „Fortuna II” Pompowni „Kleofas” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” 13:01 14-08-2017 Przetargi Szczegóły
KWK W/01/17 – „Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych oraz mleka dla pracowników SRK S.A. Oddziału w Katowicach KWK „Wieczorek I” w 2017 r.” 12:46 14-08-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-18/17 Remont suwnicy wraz z dostosowaniem… 14:08 11-08-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/30/17-„Remont hydraulicznego podnośnika do rur typu HPR” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. 13:02 11-08-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-37/17- „Dostawa suszarki do worków, węży i aparatów ochrony dróg oddechowych dla Stacji Ratownictwa Górniczego SRK S.A.” 13:01 11-08-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK-2265-06B/17 „Budowa gazowej kotłowni grzewczej dla budynku biurowego Rejonu KWK „Wałbrzych – Nowa Ruda” w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 31-33”. 08:05 11-08-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK 03/17/18 Dostawa środków ochrony indywidualnej……. 08:05 11-08-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-42/17 Dostawa drewna i wyrobów drewnianych IV Części dla SRK S.A. O/CZOK 08:01 11-08-2017 Przetargi Szczegóły