Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/TZ/KWK BD-2265-07/17- „Dokumentacja techniczna- Projekty budowlano-wykonawcze likwidacji obiektów budowlanych w rejonie szybów głównych oraz osadników głównych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i urządzeń przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami (wraz z kosztorysami inwestorskimi). 11:02 31-07-2017 Przetargi Szczegóły
KWK J-M/06/17/18 – Świadczenie usług serwisu technicznego, napraw bieżących, przeglądów okresowych oraz dostawa części zamiennych, podzespołów, zespołów do urządzeń elektrycznych w stacjach wentylatorów głównych Jas IV i Jas VI” dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos” 10:27 31-07-2017 Przetargi Szczegóły
KWK C /11 A/17 Przebudowa układu transportu wielkogabarytowego w basztowej wieży szybowej szybu Budryk w SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” w Bytomiu 12:22 28-07-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-33/17 Dostawa łożysk dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi CZOK 11:26 28-07-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-19/17 Wykonanie zmian w sygnalizacji szybowej szybu „Kolejowy I” 10:41 28-07-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-36/17 Przystosowanie terenu dla miejsc parkingowych… 09:50 28-07-2017 Przetargi Szczegóły
KWK A/WR/01/17/18 – „Świadczenie usług dyspozytorskich oraz usług w zakresie łączności ogólnozakładowej, dyspozytorskiej i systemów bezpieczeństwa dla SRK S.A. Oddział KWK „Anna”. 14:37 27-07-2017 Przetargi Szczegóły
KWK C/07/17 – „Dostawa kabli elektroenergetycznych dla Oddziału SRK S.A. KWK „Centrum” … 10:09 27-07-2017 Przetargi Szczegóły
KWK C/21/17 „Dokumentacja techniczna modernizacji układu głównego odwadniania….. 09:39 27-07-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK J-M-2265-08/17 „Dostawa produktu ubocznego o właściwościach popiołu 09:33 27-07-2017 Przetargi Szczegóły