Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/TZ/CZOK-2265-44/17 Wykonanie badawczego otworu hydrogeologicznego… 10:04 03-08-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK– 2265 -08/17 Likwidacja wyłączonego z eksploatacji kanału sieci cieplnej zasilającej siedzibę Oddziału i zespołu archiwów w Dąbrowie Górniczej przy ul. Perla 10 wraz z wykonaniem naprawy infrastruktury drogowej w obrębie zlikwidowanego uzbrojenia podziemnego dla SRK S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji. 09:42 03-08-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK– 2265 -36/17 Dostawa szczeliwa bawełnianego dla SRK S.A. Oddział CZOK 09:22 03-08-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK W I–2265–02/17 „Opracowanie projektu technicznego likwidacji szybu „Poniatowski” w Oddziale Spółki Restrukturyzacji Kopalń KWK „Wieczorek I” w Katowicach”. 09:14 03-08-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK K-2265-02/17 – Wymiana dwóch kompletów zawieszeń nośnych dwulinowych.. 09:16 02-08-2017 Przetargi Szczegóły
KWK C 08A/17- Świadczenie usług związanych z wyk.precyzyjnych prób 07:29 02-08-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK M– 2265–70B/16/17 – „Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód pochodzenia górniczego w budynku mieszkalnym, gospodarczym i nawierzchni z kostki betonowej przy ul. Działkowej 11 w Paniówkach” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń Oddział KWK „Makoszowy”. 14:20 01-08-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK BD-2265-07/17- „Dokumentacja techniczna- Projekty budowlano-wykonawcze likwidacji obiektów budowlanych w rejonie szybów głównych oraz osadników głównych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i urządzeń przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami (wraz z kosztorysami inwestorskimi). 11:02 31-07-2017 Przetargi Szczegóły
KWK J-M/06/17/18 – Świadczenie usług serwisu technicznego, napraw bieżących, przeglądów okresowych oraz dostawa części zamiennych, podzespołów, zespołów do urządzeń elektrycznych w stacjach wentylatorów głównych Jas IV i Jas VI” dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos” 10:27 31-07-2017 Przetargi Szczegóły
KWK C /11 A/17 Przebudowa układu transportu wielkogabarytowego w basztowej wieży szybowej szybu Budryk w SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” w Bytomiu 12:22 28-07-2017 Przetargi Szczegóły