Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/TZ/KWK P-2265-05/17 Dokumentacja hydrogeologiczna … 14:27 25-07-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-20/17 Dostawa baterii i akumulatorów 14:22 25-07-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/28/17 – „Remont zawieszeń lin nośnych i wyrównawczych oraz zacisków zrębowych dla Oddziału CZOK „ 14:18 25-07-2017 Przetargi Szczegóły
KWK C/12/17 – „Likwidacja 4 obiektów w SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” 14:14 25-07-2017 Przetargi Szczegóły
KWK BD/12/17 – „Przebudowa wyrobisk górniczych w miejscu wiercenia otworów, wiercenie otworów spływowych z poziomu 183 m do poziomu 416 m i otworów z poziomu 183 m do poziomu Olberg… 12:03 25-07-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/AZM-2265-06/17.: „Roboty dekarsko blacharskie na budynku mieszkalnym oraz naprawa muru oporowego w Sosnowcu przy ul. Mikołajczyka 32 będącym niedoformalizowaną Wspólnotą Mieszkaniową” dla SRK S.A. Oddział Administracja Zasobów Mieszkaniowych 08:40 25-07-2017 Przetargi Szczegóły
KWK/01/17 Likwidacja skutków zapadnięcia….. 14:10 24-07-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/27/17 „Wykonanie napraw i remontów silników elektrycznych, 14:52 21-07-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/BZ-2265-09/17 – „Dostawa materiałów biurowych dla Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Wieczorek I” i KWK „Krupiński”… 14:23 21-07-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/AZM-2265-04/17 Remont instalacji elektrycznej II części dla Oddziału w Bytomiu AZM 13:57 21-07-2017 Przetargi Szczegóły