Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/TZ/KWK-2265-06A/17 – „Budowa gazowej kotłowni grzewczej dla budynku biurowego Rejonu KWK „Wałbrzych – Nowa Ruda” 14:17 18-07-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK BD -2265-06-17 „Dokumentacja projektowo – kosztorysowa „Rekultywacja w kierunku leśnym działki nr 180/1 w zarządzie PGL LP Nadleśnictwo Katowice – teren po byłej oczyszczalni ścieków przy ul. T. Boya Żeleńskiego” dla potrzeb Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary”. 09:13 18-07-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-19/17 Kompleksowa konserwacja i naprawa sprzętu poligraficznego oraz urządzeń drukujących 09:12 18-07-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK– 2265 –35/17 Zakup i dostawa 2 szt. sprężarek do sterowania wyłączników w rozdzielni 6 kV R-02 09:12 18-07-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK-2265-03/17 „Projekt techniczny likwidacji odkrytej sztolni w obrębie zwału 6/4 z wylotem na działkę 165/16 w Nowej Rudzie wraz z likwidacją sztolni” 08:44 18-07-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK J-M-2265-09/17 – „Dostawa pyłu kamienno-wapiennego zwykłego dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” w 2017 r.” 15:06 17-07-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK B-2265-04/17 „Dostawa rur z kołnierzami luźnymi i przyspawanymi pierścieniami dla SRK S.A. Oddział w Brzeszczach KWK „Brzeszcze Wschód”. 15:02 17-07-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/20B/17 „Aktualizacja i uzupełnienie projektu technicznego pompowni głębinowej „Jan Kanty” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” 14:47 17-07-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK P-2265-02/17 „Remont silników elektrycznych dla SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I” 14:34 17-07-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/AZM-2265-03/17 – Remont lokali mieszkalnych dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu Administracja Zasobów Mieszkaniowych – Część I i Część II 14:26 17-07-2017 Przetargi Szczegóły