Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
BZ/03/17 – „Wykonanie w trybie awaryjnym powierzchniowej okrywy izolacyjnej na powierzchniowo zapożarowanej części hałdy 7/4 na Polu Słupiec w Nowej Rudzie” 13:37 21-07-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/31/17 – Dostawa rur dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń 12:48 21-07-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK J-M-2265-06/17 – „Świadczenie serwisu pogwarancyjnego” 12:46 21-07-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK B-2265-02A/17 Zabezpieczenie ruchu sieci ciepłowniczej i wodociągowej 12:38 21-07-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/BZ-2265-26/17Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla SRK S.A. Oddziałów: KWK Makoszowy, KWK Centrum, KWK Kazimierz – Juliusz, KWK Brzeszcze –Wschód, KWK Boże – Dary, KWK Anna, KWK Rozbark V, KWK Mysłowice, KWK Jas-Mos, KWK Pokój I, KWK Krupiński, KWK Wieczorek I. 12:32 21-07-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK BD-2265-05/17 Dostawa wentylatorów lutniowych – 2 szt. 12:23 21-07-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-25/17 – „Dostawa materiałów eksploatacyjnych górniczych” 14:50 18-07-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK-2265-06A/17 – „Budowa gazowej kotłowni grzewczej dla budynku biurowego Rejonu KWK „Wałbrzych – Nowa Ruda” 14:17 18-07-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK BD -2265-06-17 „Dokumentacja projektowo – kosztorysowa „Rekultywacja w kierunku leśnym działki nr 180/1 w zarządzie PGL LP Nadleśnictwo Katowice – teren po byłej oczyszczalni ścieków przy ul. T. Boya Żeleńskiego” dla potrzeb Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary”. 09:13 18-07-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-19/17 Kompleksowa konserwacja i naprawa sprzętu poligraficznego oraz urządzeń drukujących 09:12 18-07-2017 Przetargi Szczegóły