Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/NZ/KWK B-2265-5/18 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rektyfikację pionową budynku mieszkalnego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę ( z podziałem na 3 części) 14:23 17-04-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265-22/18 Remont kapitalny agregatów pompowych typu MONO dla SRK S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy” 11:28 17-04-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK BD–2265–06/18 Dostawa odzieży, obuwia roboczego i ochron osobistych na 2018r dla pracowników Oddziału KWK „Boże Dary” 14:25 16-04-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK B–2265–06/18 Likwidacja elementów sztucznego dna szybu w szybie Andrzej III na przedziale wschodnim pod poziomem 512m dla SRK S.A. Oddział w Brzeszczach KWK „Brzeszcze Wschód” 14:23 16-04-2018 Przetargi Szczegóły
KWK J-M/18C/17/18 Wykonanie tam izolacyjnych… 13:37 16-04-2018 Przetargi Szczegóły
KWK J-M/06/18 – „Dostawa sprężonego powietrza dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. KWK „Jas-Mos” Oddział w Jastrzebiu – Zdroju” 11:54 16-04-2018 Przetargi Szczegóły
CZOK/57A/17/18 Wykonanie badawczego otworu hydrogeologicznego … 09:40 16-04-2018 Przetargi Szczegóły
KWK M/03/18 – Opracowanie dokumentacji określającej kategorię przydatności terenu do zabudowy po zakończeniu działalności górniczej dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” 08:09 13-04-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK BD– 2265 –1/18 Wykonanie projektu technicznego wraz z kosztorysem inwestorskim infrastruktury dołowej w celu grawitacyjnego spływu wody ze zlikwidowanego rejonu „Czułów” 13:36 12-04-2018 Przetargi Szczegóły
SRK/NZ/KWK P– 2265 –06/18 Dostawa środków chemicznych, wkładów oraz worków filtracyjnych do Stacji Uzdatniania Wody 13:24 12-04-2018 Przetargi Szczegóły