Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
R-CZOK-0002/19Projekt rozbiórki budynku maszyny wyciągowej przedział północny przy szybie „Gigant” wraz z prawomocnym pozwoleniem na rozbiórkę. 09:16 04-04-2019 Przetargi Szczegóły
R-M-0015/19 Wykonanie robót remontowo – budowlanych z tytułu usuwania szkód pochodzenia górniczego w budynku mieszkalnym położonym w Paniówkach przy ul. Gliwickiej 61a.”dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Makoszowy. 13:36 03-04-2019 Przetargi Szczegóły
CZOK/44A/18/19 Wykonanie napraw i remontów silników elektrycznych, maszyn elektrycznych na rok 2019 oraz zabezpieczenie awaryjne dla silników i silników maszyn wyciągowych na rok 2019. 12:35 03-04-2019 Przetargi Szczegóły
R-CZOK-0007/19.: „Naprawa rur” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział CZOK w Czeladzi. 11:40 03-04-2019 Przetargi Szczegóły
KWK RY/WR/03/18/19 „Zawarcie umowy określającej szczegółowe zasady w zakresie rozliczeń, fakturowania oraz innych uwarunkowań koniecznych do realizacji dostaw energii elektrycznej” przez PGG S.A. do obiektów SRK S.A. Oddział KWK „Rydułtowy I” 09:38 02-04-2019 Przetargi Szczegóły
RO-CZOK-0017/19 Wykonanie pieczątek służbowych w roku 2019 dla Oddziału CZOK 09:11 02-04-2019 Przetargi Szczegóły
KWK M/17B/18/19 Dostawa spoiwa mineralno-cementowego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019 roku. 08:31 02-04-2019 Przetargi Szczegóły
KWK BD/WR/02/18/19 „Dostawa energii elektrycznej do obiektów SRK S.A. Oddział KWK „Mysłowice – Wesoła I” zasilanych z rozdzielni 6kV STR-5”. 14:35 01-04-2019 Przetargi Szczegóły
CZOK/WR/05/18/19 „Zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów wchodzących w skład oznaczonej części zakładu górniczego KWK „Mysłowice – Wesoła I” 13:00 01-04-2019 Przetargi Szczegóły
RO-CZOK-0018/19 Dostawa konsol i uchwytów kablowych 11:11 01-04-2019 Przetargi Szczegóły