Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
R-S -0014/19 – „Dostawa odzieży, obuwia roboczego i ochron osobistych dla pracowników Oddziału KWK „Śląsk” w 2019r.” 12:54 06-08-2019 Przetargi Szczegóły
R-CZOK-0023/19-1 „Dostawa wykładziny Modar” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział CZOK w Czeladzi 12:45 06-08-2019 Przetargi Szczegóły
R-C-0020/19Pomiary deformacji terenu górniczego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“. 12:41 06-08-2019 Przetargi Szczegóły
R-KCL-0013/19 „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Likwidacja negatywnych skutków płytkiego kopalnictwa – Nadleśnictwo Chrzanów, Leśnictwo Podłęże, Oddziały leśne: 275 i 280” 12:31 06-08-2019 Przetargi Szczegóły
R-C-0019/19 „Świadczenie usług związanych z wykonywaniem analiz i pomiarów w 2020 roku dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Centrum” 12:28 06-08-2019 Przetargi Szczegóły
KWKBD/742/2019 „Zródła światła” zakup komponentów do oświetlenia Oddział SRK S.A. KWK Boże Dary. 08:47 06-08-2019 Przetargi Szczegóły
RO-M-0021/19 Legalizacja przyrządów kontrolno – pomiarowych oraz podzespołów do aparatów regeneracyjnych W-70 dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019 r. 08:44 06-08-2019 Przetargi Szczegóły
KWK C/30A/18/19 – „Remont pomp odwadniających: Część I – remont pomp typu P, Część II – remont pomp typu PSZ, Część III – remont pompy typu OW, dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ 13:31 05-08-2019 Przetargi Szczegóły
RO-CZOK-0033/19 – „Dostawa ściany do hali namiotowej” 12:10 05-08-2019 Przetargi Szczegóły
RO-P-0050-19-1 Wykonanie okresowych przeglądów (co 30 dni) wózka widłowego oraz przygotowaniem do przeglądu UDT (wraz z odbiorem UDT) dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „POKÓJ I“. 09:43 05-08-2019 Przetargi Szczegóły