Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
RO-P-0050-19-1 Wykonanie okresowych przeglądów (co 30 dni) wózka widłowego oraz przygotowaniem do przeglądu UDT (wraz z odbiorem UDT) dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „POKÓJ I“. 09:43 05-08-2019 Przetargi Szczegóły
RO-P-0057/19 Interwencyjna wycinka drzew na terenie Oddziału KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskiej 07:15 05-08-2019 Przetargi Szczegóły
RO-CZOK-0035/19 – Dostawa szelek bezpieczeństwa dla Oddziału CZOK 13:53 02-08-2019 Przetargi Szczegóły
ZP-MW-0001/19 Wykonywanie pomiarów i badań …… 13:13 02-08-2019 Przetargi Szczegóły
RO-CZOK-0030/19 – Odbiór i utylizacja osadów z czyszczenia rurociągów 13:10 02-08-2019 Przetargi Szczegóły
RO-CZOK-0031/19 – „Aktualizacja projektu przebudowy pomostu roboczego i operacyjnego – pompownia głębinowa „Gliwice” 13:05 02-08-2019 Przetargi Szczegóły
RO-CZOK-0032/19 Aktualizacja kosztorysów i przedmiarów robót do „Dokumentacji projektowej na budowę stacji transformatorowo-rozdzielczej zasilającej urządzenia pompowni głębinowej „Katowice”. 11:29 02-08-2019 Przetargi Szczegóły
RO-JM-0043/19 – Wykonanie przeglądu, kalibracji i legalizacji przyrządów pomiarowych produkcji Dräger dla SRK S.A. Oddział w Jastrzębiu – Zdroju KWK „Jas – Mos”. 11:08 02-08-2019 Przetargi Szczegóły
„Dostawa pieczątek oraz ich podzespołów na lata 2019 i 2020” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Śląsk”. 06:48 02-08-2019 Przetargi Szczegóły
RO-WII-0026/19 Serwis urządzeń systemu WSZ-11 gwarantowanego zasilania 230 VAC systemów telekomunikacyjnych w SRK S.A. Oddział KWK Wieczorek II. 06:23 02-08-2019 Przetargi Szczegóły