Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/TZ/CZOK– 2265 –35/17 Zakup i dostawa 2 szt. sprężarek do sterowania wyłączników w rozdzielni 6 kV R-02 09:12 18-07-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK-2265-03/17 „Projekt techniczny likwidacji odkrytej sztolni w obrębie zwału 6/4 z wylotem na działkę 165/16 w Nowej Rudzie wraz z likwidacją sztolni” 08:44 18-07-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK J-M-2265-09/17 – „Dostawa pyłu kamienno-wapiennego zwykłego dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” w 2017 r.” 15:06 17-07-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK B-2265-04/17 „Dostawa rur z kołnierzami luźnymi i przyspawanymi pierścieniami dla SRK S.A. Oddział w Brzeszczach KWK „Brzeszcze Wschód”. 15:02 17-07-2017 Przetargi Szczegóły
CZOK/20B/17 „Aktualizacja i uzupełnienie projektu technicznego pompowni głębinowej „Jan Kanty” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” 14:47 17-07-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK P-2265-02/17 „Remont silników elektrycznych dla SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I” 14:34 17-07-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/AZM-2265-03/17 – Remont lokali mieszkalnych dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu Administracja Zasobów Mieszkaniowych – Część I i Część II 14:26 17-07-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK BD-2265-04/17 „Dostawa urządzeń pomiarowych …” 14:10 17-07-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK W-2265-04/17 – „Analiza sieci wentylacyjnej wraz z oceną kształtowania się zagrożenia metanowego oraz wentylacyjno-pożarowego dla określonych etapów likwidacji wyrobisk SRK S.A. Oddział Katowice KWK „Wieczorek I” 14:02 17-07-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-25/17 Dostawa absorbentu sodowo – wapniowego… 13:59 17-07-2017 Przetargi Szczegóły