Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/TZ/KWK BD-2265-04/17 „Dostawa urządzeń pomiarowych …” 14:10 17-07-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK W-2265-04/17 – „Analiza sieci wentylacyjnej wraz z oceną kształtowania się zagrożenia metanowego oraz wentylacyjno-pożarowego dla określonych etapów likwidacji wyrobisk SRK S.A. Oddział Katowice KWK „Wieczorek I” 14:02 17-07-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-25/17 Dostawa absorbentu sodowo – wapniowego… 13:59 17-07-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-14/17Wykonanie prześwietlenia stanu technicznego rurociągu zrzutowego wód dołowych na powierzchni dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” w 2017r. 13:54 17-07-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-41/17 Badanie układów zespołów pompowych … 13:51 17-07-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK P-2265-07/17 „Dostawa środków ochrony indywidualnej 13:48 17-07-2017 Przetargi Szczegóły
KWK C/16A/17 Remont rozruszników elektrolitycznych… 13:39 17-07-2017 Przetargi Szczegóły
KWK C/22/17 Remont pomp wysokociśnieniowych typu OW-250 Część I – remont pomp OW- 250/7 szt. 2, Część II – remont pompy OW-250 R/8 szt. 1. 13:30 17-07-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C– 2265 -35/17 Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku przedszkola nr 12 przy ul. Oświęcimskiej 17 w Bytomiu dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum”. 11:25 17-07-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C– 2265 -32/17 Wykonanie robót remontowo-budowlanych w budynku przedszkola 11:16 17-07-2017 Przetargi Szczegóły