Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/TZ/KWK R-2265-07/16 „Dostawa górniczego wentylatora lutniowego” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu Oddział KWK Rozbark V. 13:57 30-06-2016 Przetargi Szczegóły
CZOK/29/16 „Roboty szybowe w Oddziale CZOK” Część I i/lub Część II i/lub Część III i/lub Część IV i/lub Część V i/lub Część VI i/lub Część VII 08:20 30-06-2016 Przetargi Szczegóły
BZ/ZC/03/16 Dostawa materiałów sanitarnych 13:47 29-06-2016 Przetargi Szczegóły
BZ/ZC/03A/16 Dostawa materiałów sanitarnych dla SRK i jej Oddziałów 13:25 29-06-2016 Przetargi Szczegóły
BZ/ZC/01/16 Dostawa materiałów biurowych 13:01 29-06-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/AZM-2265-3/16 Przebudowa przewodów wentylacyjnych i dymowych, remont instalacji elektrycznej,….. 12:16 29-06-2016 Przetargi Szczegóły
KWK C/10/16 – Dostawa ciągnika spalinowego kolejki podwieszanej” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddziału KWK Centrum w Bytomiu. 07:41 29-06-2016 Przetargi Szczegóły
CZOK/21/16/17 – Dostawa środków ochrony indywidualnej… 14:40 28-06-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C- 2265-16/16 – „Projekt techniczny przebudowy układu transportu wielkogabarytowego w basztowej wieży szybowej szybu „Budryk” wraz z kosztorysem” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” 14:19 28-06-2016 Przetargi Szczegóły
KWK BD/10/16- „Wykonywanie analiz powietrza kopalnianego i analiz zawartości części niepalnych w pyle kopalnianym na rzecz SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK Boże Dary w roku 2016.” Część I i/lub Część II i/lub Część III 11:11 28-06-2016 Przetargi Szczegóły