Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
KWK B/04/16 – „Wykonywanie analiz powietrza kopalnianego i analiz zawartości części niepalnych stałych w pyle kopalnianym na rzecz SRK S.A. Oddział w Brzeszczach KWK Brzeszcze Wschód w roku 2016.” 07:24 27-06-2016 Przetargi Szczegóły
KWK C/07/16 – „Dostawa agregatów pompowych i pomp szlamowych zatapialnych dla potrzeb SRK S.A. w Bytomiu Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego „Centrum” 13:43 24-06-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-21/16 Dostawa olejów i smarów dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi, Centralny Zakład Odwadniania Kopalń 12:18 24-06-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-29A/16 1. Remont zasuw i sterowników Supra” dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. 11:12 24-06-2016 Przetargi Szczegóły
KWK C/12/16 „Dostawa spoiw cementowo-mineralnych, anhydrytowych i cementu” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu, KWK „Centrum” Cz. I-III 11:12 24-06-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-31/16 – Dostawa lin… 2 części 10:57 24-06-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK MY-2265-3/16 Wyciągi szybowe 10:27 24-06-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C- 2265-15/16 – „Dostawa absorbentu sodowo-wapniowego ditlenku węgla do aparatów regeneracyjnych i ewakuacyjnych W-70, AU 9E/1 dla SRK S.A. KWK „Centrum” w 2016 roku.” 10:10 24-06-2016 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK-2265-02/16 – Projekt techniczny obniżenia poziomu wody w szybie „Anna” w Nowej Rudzie 08:11 24-06-2016 Przetargi Szczegóły
BZ/ZC/02/16 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziałów . a 11:11 23-06-2016 Przetargi Szczegóły