Rejestr zmian stron

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
SRK/TZ/CZOK-2265-27/17 – Część I: „Dostawa uszczelek i płyt klingerytowych”, Część II: „Dostawa pierścieni uszczelniających”, dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział CZOK. 08:22 30-06-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK W-2265-01/17 – Świadczenie usług pocztowych w zakresie przesyłek pocztowych” 09:56 29-06-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK-2265-06/17 „Budowa gazowej kotłowni grzewczej dla budynku biurowego Rejonu KWK „Wałbrzych – Nowa Ruda” w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 31-33”. 09:17 29-06-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-20/17 „Dostawa 2 zestawów transportowych do transportu ręcznego z natychmiastowym hamowaniem wraz z koszami transportowymi dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” 09:13 29-06-2017 Przetargi Szczegóły
KWK BD/03/17 „Utrzymanie osadników wód dołowych „Czułów” 09:10 29-06-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK BD-2265-03/17 Dostawa lamp górniczych oraz ładownic 08:58 29-06-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-17/17 – „Świadczenie usług serwisowych kolejek podwieszanych własnych typu DLZ110F-II prod. FERRIT s. r. o. dla SRK SA oddz. KWK Centrum w 2017 roku” 07:21 29-06-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/BZ–2265–24/17 – Ubezpieczenie mienia Oddziałów SRK S.A. Część I: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk na powierzchni dla Oddziałów: KWK „Makoszowy”, KWK „Centrum”, KWK „Kazimierz – Juliusz” i KWK „Krupiński” Część II: Ubezpieczenie mienia podziemnego Oddziału KWK „Makoszowy” 14:59 28-06-2017 Przetargi Szczegóły
SRK/TZ/AZM-2265-02/17 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania niezbędnego do bieżącej obsługi 14:30 28-06-2017 Przetargi Szczegóły
KWK MY/04A/17 – „Wykonanie podziemnej infrastruktury przy szybie „Wschodnim” KWK „Mysłowice- Wesoła” … 14:26 28-06-2017 Przetargi Szczegóły